Problemy behawioralne psów a choroby neurologiczne – cz. 1

Terapia behawioralna

W ostatnich kilku latach obserwujemy znaczny wzrost liczby właścicieli zwierząt, którzy szukają pomocy w rozwiązywaniu problemów behawioralnych swoich podopiecznych w lecznicach weterynaryjnych. Liczba i różnorodność problemów, z którymi zgłaszają się do lekarzy weterynarii opiekunowie, przekracza często możliwości lecznicy w niesieniu pomocy. W takich sytuacjach lekarz prowadzący zazwyczaj odsyła właścicieli zwierząt do behawiorystów współpracujących z placówką, po czym nie kontaktuje się już z nimi, uznając, że rozwiązanie problemu leży po stronie behawiorysty, który podjął się terapii. Nie zawsze tak jednak jest.

Faktycznie, w wielu przypadkach, kiedy rozwiązanie problemu i modyfikacja zachowania zwierzęcia nie nastręczają kłopotu, a wynikają raczej z problemów wychowawczych oraz temperamentu zwierzęcia, lekarz weterynarii nie musi ingerować w jej przebieg. Inaczej dzieje się, kiedy niepożądane zachowanie zwierzęcia nie wynika z braków w socjalizacji, niezaspokojenia potrzeb psa czy zaniedbań i błędów opiekuna, lecz związane jest z procesem chorobowym, bólem lub innymi dolegliwościami. 

Gdy zachowanie psa się zmienia…

W przebiegu chorób układu nerwowego często obserwowane są zmiany w zachowaniu zwierząt. Mogą one pojawiać się okresowo lub mieć charakter trwały. Najczęściej opiekunowie szukają pomocy, kiedy pies staje się agresywny czy nadmiernie pobudzony lub obserwują wycofanie i stany lękowe. Zgłaszają się do lekarza również, kiedy zauważają zaburzenia widzenia, zaburzenia motoryki, oczopląs, ataki padaczkowe o różnym nasileniu, chodzenie w kółko, przechylanie głowy w jedną stronę, szerokie rozstawianie kończyn lub niezborność ruchów. Po stwierdzeniu objawów klinicznych należy wykonać badanie neurologiczne, a jeśli to konieczne, zlecić również wykonanie badania płynu mózgowo-rdzeniowego i dalszą diagnostykę z wykorzystaniem badania ultrasonograficznego, rentgenowskiego i technik neuroobrazowania (PET lub fMRI), ponieważ wiele z wyżej wymienionych objawów występuje w przypadku np. nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Po zdiagnozowaniu zwierzęcia prawidłowo prowadzona terapia behawioralna powinna być prowadzona w porozumieniu z lekarzem weterynarii i dopasowana do stanu zdrowia zwierzęcia. Jeśli rokowania są dobre, konieczne jest współdziałanie opiekuna, lekarza weterynarii i behawiorysty, któr...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Animal Expert"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • Zniżki na konferencje i szkolenia
  • ...i wiele więcej!

Przypisy