Kontakt

Wydawnictwo
FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań

 

Redakcja:
Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań


www.animal-expert.pl
redakcja@animal-expert.pl

 

Redaktor Naczelny
Katarzyna Zaborowska

Sekretarz redakcji
Julia Kłosowicz-Rafińska

Obsługa Klienta
Wiadomości prosimy kierować na adres e-mail: bok@forum-media.pl
lub przez formularz kontaktowy: https://e-forum.pl/kontakt

Reklama

Joanna Skitek
Joanna.skitek@forum-media.pl
tel. 607 221 288

Dorota Kałwińska
Dorota.Kalwinska@forum-media.pl
tel. 536 807 713

 

Kontakt dla Mediów
biuroprasowe@forum-media.pl

 

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
KRS: Nr 0000037307
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
NIP: 781-15-51-223 REGON: 631046924

Konto:
Bank PeKaO S.A. 51 1240 6609 1111 0000 4932 7322

Dyrektor: Magdalena Balanicka
Rok założenia: 1997
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000 PLN