Zoofarmakognozja stosowana jako metoda wspierająca zdrowie psów – Część 2

Opieka i pielęgnacja Otwarty dostęp

Zoofarmakognozja stosowana (ang. Applied Zoopharmacognosy – AZ) to sposób wspierania zwierząt poprzez oferowanie im biologicznie aktywnych związków pochodzenia roślinnego. Metoda ta opiera się na zjawisku samoleczenia, obserwowanego u wielu organizmów od tysięcy lat.

Samoleczenie polega na naturalnym dążeniu do fizycznej i psychicznej homeostazy, czyli „wrodzonej” umiejętności wybierania substancji naturalnych odpowiadających na aktualne potrzeby danego osobnika. Obecnie zwierzęta towarzyszące człowiekowi żyją na ogół w środowisku dość ubogim w roślinne związki aktywne, dlatego wykorzystanie metody AZ wydaje się odpowiednim wsparciem na drodze przywracania im pełni zdrowia1. AZ oferuje pełen wachlarz substancji aktywnych biologicznie, wśród których można wyróżnić:

  1. Fitonutraceutyki – czyli produkty pochodzenia roślinnego (na ogół, ale nie zawsze, w formie sproszkowanej), którym przypisuje się działanie zarówno odżywcze, jak i prozdrowotne i regulacyjne. Nutraceutyki występują w formie samodzielnych składników pokarmowych, suplementów diety lub jako element produktów spożywczych. Produkty te podawane są w celu wzmocnienia organizmu i uzupełnienia niedoborów odżywczych lub oczyszczenia przewodu pokarmowego ze szkodliwych substancji (takich jak źle strawiona karma lub przypadkowo połknięte ciało obce). 
  2. Ekstrakty roślinne takie jak hydrolaty i olejki eteryczne, które są bogate w metabolity drugiego rzędu, ale nie posiadają żadnych wartości odżywczych.

Jak wygląda pełna sesja AZ? 

Działając terapeutycznie w zakresie możliwości AZ, przyjęty został pewien schemat postępowania z pacjentem, który niczym małe dziecko nie powie nam słowami, gdzie tkwi problem. Schemat ten może ulegać pewnym modyfikacjom w zależności od zwierzęcia, jego historii, miejsca jego pobytu (np. dom czy schronisko) oraz bieżących reakcji psa. Kompletna sesja AZ składa się z następujących elementów:

Wywiadu, którego celem jest poznanie pełnej historii zwierzęcia – dotyczy on zarówno schorzeń cielesnych, jak i ewentualnych problemów behawioralnych (które często są wynikiem dyskomfortu odczuwanego przez zwierzę). Zebranie informacji na temat stanu fizjologicznego i psychicznego psa pozwala ustalić, w jaki sposób rozpocząć spotkanie, na co zwróc...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy