Dołącz do czytelników
Brak wyników

Trening i szkolenie

8 marca 2018

NR 3 (Styczeń 2018)

Terapie oparte na warunkowaniach sprawczych

0 1656

Podczas stosowania technik zmiany zachowania zwierzęcia opartych na warunkowaniach instrumentalnych (sprawczych) dużą rolę odgrywa zbieżność pomiędzy okolicznościami, w jakich dane zachowanie występuje, samym zachowaniem i jego następstwami.

Kierowanie zachowaniem za pomocą zależności jest właściwe w sytuacji, kiedy jedna reakcja zwierzęcia może być zastąpiona drugą. Oznacza również taką strategię terapeutyczną, która polega na zmianie zachowania poprzez modyfikowanie jego konsekwencji. Techniki oparte na warunkowaniu instrumentalnym wymagają bardzo dokładnego prześledzenia zależności pomiędzy zachowaniem zwierzęcia a następstwami tego zachowania. Musimy prawidłowo ocenić, jakie konsekwencje ponosi zwierzę w wyniku określonych reakcji. Jest to niezwykle ważne, ponieważ dzięki temu możemy wybrać odpowiednią metodę terapeutyczną. Podstawowe strategie w tym przypadku to techniki wzmacniania, karania i wygaszania.

POLECAMY

Techniki wzmacniania

Polegają na zastosowaniu bodźców zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości określonych reakcji. W tej grupie znajdują się bardzo dobrze znane większości osób wzmacnianie pozytywne i negatywne. Techniki te opisywane są w wielu podręcznikach zajmujących się szkoleniem psów, jednak nie są jednoznacznie interpretowane przez opiekunów zwierząt.

Wzmacnianie pozytywne

Polega na zastosowaniu bodźca, który będzie zachęcał zwierzę do wykonania określonej czynności. W świadomości każdego z nas bodziec taki kojarzy się z czymś przyjemnym dla zwierzęcia. Oczywiście, jest to prawidłowe myślenie. Jednak problem w tym przypadku polega na właściwym zdefiniowaniu, czy faktycznie oferowany przez nas bodziec jest w danym momencie przyjemnym (nagradzającym) dla zwierzęcia. W tym miejscu należy dokładnie określić emocje i motywacje zwierzęcia. Oferowanie zwierzęciu bodźca pozytywnego w naszym pojęciu, ale faktycznie niepożądanego dla psa powoduje, że – zamiast zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia określonej reakcji – zmniejszamy szanse na jej ponowne pojawienie się. Najprostszym przykładem może być podawanie psu, w chwili wykonania określonej czynności, smakołyku, który nie jest przez niego preferowany. Bardziej skomplikowanym przykładem może być sytuacja, kiedy oferujemy zwierzęciu nagrodę niezadowalającą w określonej sytuacji.

 

Przykład 1

Dwuletni mieszaniec Simbo wykazywał się niespożytą energią w czasie spacerów, którą chętnie zużywał w pościgu za poruszającymi się obiektami, np. rowerzystami. Opiekunowie, chcąc zmienić zachowanie psa, po przeanalizowaniu wielu lektur uznali, że najlepszą metodą w tym przypadku będzie pozytywne nagradzanie zachowania innego niż dotychczas prezentowane. Pies otrzymywał więc nagrodę, kiedy na widok zbliżającego się rowerzysty wykonał komendę „siad” i spokojnie czekał na zwolnienie z tej komendy. Nagrodą za takie zachowanie były przysmaki. Bardzo szybko okazało się, że pies, który początkowo wykonywał takie polecenie, zaczyna je ignorować i w dalszym ciągu rozpoczyna pogoń za odjeżdżającym rowerzystą. Przeanalizowanie tej sytuacji daje jednoznaczną odpowiedź – przysmak w tym kontekście nie stanowił nagrody. Dlatego właściwe zachowanie psa – spokojne czekanie na przejazd roweru – nie było wzmacniane. W przedstawionym przykładzie nagrodą dla Simbo byłaby raczej możliwość rozładowania emocji i napięcia poprzez zabawę szarpakiem i aport w zamian za ignorowanie poruszającego się obiektu.

 

 

Przytoczony przykład 1 uwypukla problem odpowiedniego wzmacniania, czyli właściwy dobór czynnika, który ma stanowić nagrodę, wzmacniając pożądaną reakcję.

Wzmacnianie negatywne

Jak sugeruje hasło „wzmacnianie”, również w tym przypadku dążymy do zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zachowania. „Wzmocnienie” zawsze powinno kojarzyć się z faktem, że dane zachowanie zwierzęcia jest przez nas pożądane. Jednak należy zaznaczyć, że w przypadku wzmocnienia negatywnego droga do uzyskania takiego efektu nie prowadzi przez bodźce pozytywne dla zwierzęcia. Hasło „wzmocnienie negatywne” oznacza – tak, zwierzę chętniej wykona określoną czynność, chętniej zachowa się w pożądany dla nas sposób, ale nie dlatego, że kierują nim pozytywne emocje i pozytywna motywacja, ale po to, aby uniknąć nieprzyjemnego dla siebie bodźca. Zasada negatywnego wzmacniania jest bardzo często wykorzystywana przez osoby, które nie chcą zagłębiać się w psychikę i emocje zwierzęcia oraz zupełnie ignorują wyniki badań naukowych, ponieważ jest to metoda, która, niestety, dość szybko przynosi pożądany przez człowieka skutek. Dla osób, które nie zastanawiają się, jakie szkody w psychice zwierzęcia może wywoływać stosowanie awersyjnych bodźców, liczy się szybki efekt końcowy. Dla większości właścicieli, niestety, prostszym sposobem nauczenia psa spokojnego spaceru przy nodze jest założenie obroży uciskowej, która w momencie przyspieszania wywołuje u zwierzęcia ogromny dyskomfort i tym samym pies stara się zwolnić, aby nie odczuwać ucisku, niż „wymyślanie” motywacji i nagród za spokojne chodzenie przy nodze. Efekt pozornie ten sam, więc dla wielu właścicieli nasuwa się pytanie: „W takim razie po co mam się wysilać, skoro mogę uzyskać pożądany efekt znacznie prostszym sposobem?”. Odpowiedź jest jednoznaczna – stosowanie bodźców awersyjnych przynosi nieodwracalne zmiany w psychice zwierzęcia, zaburza relację człowiek – zwierzę, niszczy więź pomiędzy opiekunem i zwierzęciem, a także wpływa na stan psychiczny zwierzęcia, zwiększając stres i tym samym prowadząc do problemów nie tylko emocjonalnych, ale również natury medycznej. Strach osłabia zdolność i efektywność uczenia się u różnych gatunków1–3. Mówiąc o negatywnych skutkach stosowania bodźców awersyjnych, należy wymienić kolejną z technik w tej grupie, a mianowicie technikę karania.

 

Przykład 2

Dziesięciomiesięczna Bella w trakcie zabawy chwytała znajdujące się w jej pobliżu przedmioty i starała się uciec z nimi jak najdalej od opiekunów, oczywiście, rozgryzając je najczęściej na najdrobniejsze fragmenty. W takich momentach opiekunowie starali się jak najszybciej złapać Bellę i odebrać jej „zdobycz”. W efekcie Bella coraz chętniej „polowała” na pojawiające się w jej zasięgu przedmioty. Żadne próby powstrzymania psa nie skutkowały. W tym przypadku zastosowano modyfikację zachowania opartą na karze negatywnej. Motywacją zwierzęcia do określonych czynności była próba schwytania jej przez opiekuna, a więc ulubiona zabawa psów w „łapanego”. Gonitwa za psem była nagrodą dla Belli za schwytanie przedmiotu. Brak nagrody pozbawia psa motywacji do wykonania określonej czynności. W przypadku Belli zaniechano prób odebrania jej przedmiotów, ignorując w tym momencie jej zachowanie. Bardzo szybko pies zorientował się, że zabranie przedmiotu nie skutkuje dalszą zabawą, nic ciekawego się nie dzieje i w związku z tym zniknęła motywacja do tej czynności. Zanik motywacji do działania skutkuje zaprzestaniem wykonywania danej czynności. Oczywiście, w przypadku stosowania takiej terapii opiekunowie musieli bardzo uważać, aby w zasięgu pyska Belli nie znalazły się rzeczy dla nich faktycznie cenne, ponieważ raczej nie byliby w tym momencie w stanie spokojnie stosować terapii, kiedy Bella sprawdzałaby wytrzymałość np. telefonu komórkowego.

 

 

Technika karania – kara pozytywna

To pojęcie jest szczególnie błędnie interpretowane przez opiekunów zwierząt. Z jednej strony duża grupa osób zakłada, że kara zawsze oznacza coś, co wiąże się z cierpieniem czy dyskomfortem u zwierzęcia, z drugiej zaś strony część osób słowo „kara pozytywna” interpretuje w ten sposób, że jest to wprawdzie coś nieprzyjemnego dla zwierzęcia, ale wydźwięk słowa „pozytywna” niweluje ten szkodliwy efekt. 

 

Czy wiesz, że…

Zasada negatywnego wzmacniania jest bardzo często wykorzystywana przez osoby, które nie chcą zagłębiać się w psychikę i emocje zwierzęcia oraz zupełnie ignorują wyniki badań naukowych, ponieważ jest to metoda, która, niestety, dość szybko przynosi pożądany przez człowieka skutek.

 

W rzeczywistości obie teorie są błędne. Słowo „kara” nie powinno być interpretowane w kategoriach emocjonalnych, ale wyłącznie jako reakcja, która zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zachowania. Problemem w rzeczywistości jest fakt – w jaki sposób następuje to zmniejszenie czy zahamowanie reakcji zwierzęcia. W przypadku kary pozytywnej stosuje się, niestety, w tym celu bodźce awersyjne, a słowo „pozytywna” w rzeczywistości oznacza „dodatnia”, czyli aby zatrzymać zachowanie zwierzęcia, dodawany jest jakiś bodziec powstrzymujący reakcję. Taki bodziec jest zawsze bodźcem awersyjnym. Stosowanie technik zmiany zachowania opartych na karze pozytywnej jest, niestety, w naszym kraju ciągle popularne. Niestety – ponieważ technika ta przynosi ogromne szkody w psychice zwierzęcia, a stosowana wielokrotnie przyczynia się do pogłębienia istniejących zaburzeń lub wywołuje nowe, np. wyuczoną bezradność, depresję, a nawet agresję. Nasuwa się pytanie, dlaczego w takim razie technika ta ciągle jest wykorzystywana? Ponieważ przynosi często pozorny skutek. Wielokrotnie spotykam się w pracy zoopsychologa z twierdzeniem: „Nic nie działało, ale teraz boi się, bo wie, co go czeka, i wreszcie mam spokój”. Tak, w takim zdaniu pojawia się jedna prawda – zwierzę boi się. Boi się i dlatego przestaje wykazywać zachowania, za które poniosło karę – najczęściej jest to uderzenie, krzyk, szarpanie smyczą itd. Właściciel psa nie rozumie, że nie zmienił swojego zwierzęcia, a jedynie wywołał u niego nowy problem – strach przed nim samym. Strach przed zastosowanym bodźcem jest większy niż motywacja zwierzęcia do wykonania określonej reakcji i stąd mamy pozorny skutek. W tym momencie pojawiają się jednak pytania, jak długo strach będzie silniejszą motywacją, jak bardzo strach wpłynie na inne reakcje zwierzęcia i po co w ogóle człowiekowi zwierzę, które mieszka z nim pod jednym dachem, ale nie jest jego przyjacielem, nie odczuwa z nim więzi i brakuje tych wszystkich korzyści, które daje czworonożny przyjaciel, wpatrzony w opiekuna i czekający na każdy jego gest.

Przykładem, kiedy najczęściej spotykam się ze stosowaniem kary pozytywnej, jest reakcja właścicieli w przypadku zachowań agresywnych w stosunku do innych zwierząt. Szarpanie smyczą, krzyk, a nawet uderzenie psa to najczęstszy sposób powstrzymania przez opiekuna psa, który próbuje atakować na spacerze innego osobnika. W zależności od psychiki zwierzęcia czasami to się udaje i widzimy „obrazek”, kiedy pies mija drugiego osobnika, nie okazując agresji, ale sygnały, które wysyła, świadczą jednoznacznie o ogromnym stresie, który przeżywa, i o walce, jaką toczy w swojej psychice, aby powstrzymać się od okazania agresji. Jest to ogromny stres dla zwierzęcia, które musi wybierać, czego boi się bardziej: kontaktu z drugim psem czy kontaktu z opiekunem. Właściciele zwierząt, a także szkoleniowcy muszą zdawać sobie sprawę z faktu, że wszelkie zmiany zachowania mają być wynikiem głębokich zmian w psychice zwierzęcia, w zmianie podejścia emocjonalnego do określonych obiektów czy zdarzeń, a nie zmianą zachowania, która jest wyłącznie wynikiem maskowania emocji. Tak jak w przytoczonym przykładzie – agresja w stosunku do innych psów – brak takiego zachowania musi wynikać ze zmiany nastawienia emocjonalnego do drugiego zwierzęcia, a nie z większego strachu przed reakcją opiekuna. Pies, który postrzega drugiego osobnika jako zagrożenie i stąd wykazuje agresję w stosunku do niego, musi na trwałe zmienić emocje i dopiero w takim przypadku uzyskamy pożądany efekt. Zastosowanie kary pozytywnej zwiększa negatywne emocje w stosunku do drugiego zwierzęcia, niszcząc zupełnie psychikę osobnika, który doświadcza kary. Jednocześnie w wielu przypadkach pojawiają się dodatkowe problemy, np. agresja w stosunku do opiekuna. Jednak trzeba w tym miejscu zaznaczyć jeden fakt – są sytuacje, kiedy można zastosować karę pozytywną, ale wyłącznie jako przerwanie zachowania, które zagraża życiu i zdrowiu człowieka lub innych zwierząt. Ważne jest, że przerwanie zachowania oznacza jednorazowy incydent. Jeżeli sytuacja powtórzyła się w analogicznych okolicznościach i ponownie zastosowano karę pozytywną, nawet jako jednokrotny bodziec awersyjny, nie można mówić, że jest to jednorazowy incydent. Pod pojęciem jednorazowego incydentu rozumiem zdarzenie, które dotychczas nie miało miejsca, opiekun nie ma świadomości, że coś takiego może się zdarzyć i w danej sytuacji reaguje tak, aby ustrzec zwierzę i otoczenie przed znacznie większymi konsekwencjami, np. gdy dotychczas łagodny pies rzuca się na innego osobnika, wykazując bardzo silną agresję. W tym przypadku zastosowanie bodźca awersyjnego jako przerwanie tej reakcji i uchronienie zwierząt od śmierci lub poranienia może być dopuszczalne. Jednak od tego momentu opiekun zwierzęcia musi przeprowadzić analizę sytuacji i podjąć właściwą terapię, aby zdarzenie takie nie miało miejsca w przyszłości. Jeżeli człowiek nie wykona takiego kroku, a sytuacja się powtórzy, nie można usprawiedliwiać zastosowania kary pozytywnej.

 

Przykład 3

Oczekujemy, że pies pozostanie w pozycji „siad” w momencie, kiedy przygotowujemy mu posiłek. Stosując pozytywne wzmocnienie, podamy mu miskę, jeżeli pies spokojnie siedzi. Jednak bardzo często można obserwować takie zachowanie: pies, siedząc, czeka na miskę ze smakołykami, natomiast w momencie, kiedy opiekun próbuje ją podać, nasz psiak zrywa się gwałtownie, dopadając do smakołyków. I tak w rzeczywistości nagrodziliśmy zachowanie dokładnie przeciwne do oczekiwanego przez nas, a mianowicie nagrodziliśmy fakt, że pies podbiegł do miski. Refleks psa okazał się szybszy niż opiekuna i w przyszłości pies będzie czekał na miseczkę do momentu, kiedy opiekun zbliży się do niego. W tym momencie można się spodziewać, że będzie szybko podrywał się z miejsca, ponieważ jest to ostatnia czynność, która przyniosła mu pożądaną nagrodę. Jest to zgodne z zasadą, że zwierzęta mają największe zaufanie do informacji, które zostały zdobyte jako ostatnie.

 

 

Technika karania – kara negatywna

Kolejną techniką zmiany zachowania jest kara negatywna, która z kolei często jest niesłusznie utożsamiana z czymś negatywnym i niewłaściwym. Uważam, że wychowanie zwierzęcia i modyfikowanie jego zachowań nie jest możliwe bez stosowania tego typu techniki. Nagradzanie odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu zachowania zwierzęcia, jednak nie zawsze możemy poprzestać wyłącznie na tej technice. Niejednokrotnie zwierzę prezentuje takie zachowanie, za które nie może zostać nagrodzone. Co więc w tym przypadku możemy zrob...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Animal Expert"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • Zniżki na konferencje i szkolenia
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy