Dołącz do czytelników
Brak wyników

Trening i szkolenie

30 lipca 2018

NR 6 (Lipiec 2018)

Agresja o podłożu lękowym – jak sobie z nią radzić?

0 2168

Wśród zachowań agresywnych skierowanych na osobniki innego gatunku u psów najczęściej występuje agresja skierowana do ludzi. Można wyróżnić dwa podstawowe jej rodzaje: afektywna – wynikająca z poczucia zagrożenia i nieafektywna – wynikająca z chęci osiągnięcia nagrody. W artykule omówiony zostanie pierwszy rodzaj – agresja afektywna.

Zachowania agresywne w stosunku do ludzi należą do najczęstszych problemów, z którymi zwracają się do mnie opiekunowie psów. Dość często mają oni większe zaufanie do mężczyzn jako konsultantów niż do kobiet. Może wynikać to z tego, że myśl, iż mężczyzna poradzi sobie w sytuacji kryzysowej, daje im poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście, tworzenie takich stereotypów może być mylne, gdyż skuteczność zależy od odpowiedniej oceny problemu oraz dobrze dopasowanych technik pracy z psem, a nie od „mocnej ręki” konsultanta.
Jak już wspomniano, u psów wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje agresji – afektywną i nieafektywną. Ten drugi rodzaj najczęściej występuje jako agresja łowcza, wynikająca z chęci osiągnięcia przyjemności, radości czy wręcz ekstazy związanej z pogonią za człowiekiem (najczęściej uciekającym), chwyceniem czy szarpaniem ubrania lub uszkodzeniem ciała. Ofiarami takiej agresji często są biegacze, rowerzyści czy biegające dzieci.
Dziś zajmiemy się jednak pierwszym rodzajem agresji – afektywnej – wynikającej z poczucia zagrożenia. Gdy pies czuje się zagrożony, może reagować ucieczką bądź zastygnięciem, może też próbować „negocjować” lub atakować. Zwykle, gdy trzy pierwsze strategie nie dają pożądanego efektu, pies wybiera atak. Ważne, abyśmy zrozumieli kontekst emocjonalny takiego zachowania. Zwykle zwierzę odczuwa strach, czasem dodatkowo frustrację, gdy nie ma możliwości ucieczki. Zredukowanie strachu czy frustracji wywołuje odczucie ulgi. W kontekście środowiskowym zatem najczęściej służy ono zatrzymaniu lub oddaleniu zagrożenia.

POLECAMY

Różnice w komunikowaniu się psów i ludzi

Bardzo ważnym elementem podczas oceny zachowań agresywnych w stosunku do ludzi jest zrozumienie różnic w komunikacji ludzi i psów. Ludzie często nieświadomie wykonują gesty, które są odbierane przez psy jako sygnały grożące. Zachowują się tak zarówno opiekunowie, jak i goście czy przechodnie, gdy pies jest w towarzystwie opiekuna. Najczęstsze prezentowane przez ludzi sygnały, które sprawiają, że psy czują się zagrożone, to:

 • patrzenie psu prosto w oczy,
 • podchodzenie na wprost,
 • nachylanie się i ograniczanie psu
 • swobody,
 • wyciąganie ręki nad głowę psa,
 • utrzymywanie głowy człowieka na wysokości głowy psa.

Ludzie chcą w ten sposób okazać psu przyjacielskie intencje, a nieświadomie przekazują intencje grożące. Gdy pies ma możliwość odejścia (np. gdy biega bez smyczy w parku), zwykle wybierze oddalenie się od człowieka. Problem pojawia się, gdy nie ma możliwości odejścia, bo np. jest na smyczy lub w zamkniętym pomieszczeniu. Wtedy nie ma możliwości skorzystania ze strategii odejścia/ucieczki, pies może więc „negocjować”, a gdy to nie pozwala zwiększyć odległości od bodźca – wybiera atak. Brak świadomości występuje na poziomie zarówno zachowania opiekunów wobec psa, jak i wówczas, gdy pozwala on na takie zachowania przez obce osoby. Dlatego bardzo ważnym elementem pracy jest uświadomienie opiekunów i przedstawienie alternatywnych form kontaktów. Alternatywne techniki opisano w dalszej części artykułu. Przyczyn zachowań agresywnych jest bowiem dużo więcej – np. zaniedbania w okresie socjalizacyjnym czy wrażliwość emocjonalna w kontekście braku odporności na stres i strach. Są one ważne w zrozumieniu problemu, ale nie zmienimy wrodzonej wrażliwości, tak jak nie możemy nadrobić zaniedbań w okresie socjalizacji – a zasady komunikacji z psem możemy zmienić zawsze. Dlatego jest to tak istotny czynnik podczas układania programów terapeutycznych.

Kazus 1 – zachowania agresywne wobec obcych osób

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób układać plany terapeutyczne, przeanalizujemy dwa przykłady zachowań agresywnych – pierwszy będzie dotyczył zachowań wobec obcych osób, drugi zachowań wobec niektórych domowników.
Pierwszy przypadek to pies o imieniu Fenix. Podczas pierwszego spotkania miał cztery lata, mieszkał w domu z małym dzieckiem i młodym małżeństwem. Przebywał tam od sześciu miesięcy. Mieszkanie było w segmencie w spokojnej dzielnicy Warszawy. Fenix jest dużym psem, w typie owczarka niemieckiego. Jest agresywny wobec wszystkich gości. Gdy opiekunowie wpuszczali gości – pies szczekał, dobiegał do gości, potrafił uderzyć pyskiem, ale nie ranił. Podczas spaceru oszczekiwał większość mijanych osób. W sytuacji domowej opiekunowie zamykali szczekającego psa, gdy wpuszczali gościa. Podczas spacerów skracali smycz i odchodzili na bok. Działania te dawały odwrotny skutek, ponieważ pies – oprócz przeżywanego strachu – odczuwał frustrację związaną z brakiem możliwości wycofania lub zapoznania się w bezpieczny sposób z obiektem.
Opiekunowie dbali o to, aby pies miał dużą ilość zabaw z nimi, zabierali go też na długie spacery, gdzie mógł swobodnie biegać i eksplorować na 10-metrowej lince. Trenowali z nim posłuszeństwo z wykorzystaniem nagród. Nie dawało to jednak rozwiązania problemu w przypadku zachowań agresywnych.
Poniżej przedstawiono kierunki pracy, które uznano za najważniejsze i przyniosły efekty w przypadku Fenixa. Nie są to jednak uniwersalne działania, które sprawdzą się w każdym, nawet z pozoru podobnym, przypadku. Techniki należy dostosowywać indywidualnie do każdego psa na podstawie wywiadu, obserwacji w warunkach bytowania psa oraz oceny problemu.

Kierunek pierwszy – „dystans krytyczny”

Najważniejszym elementem, od którego rozpoczęliśmy pracę, była nauka rozpoznawania przez opiekunów sygnałów stresu i strachu, a następnie dostosowanie technik działania z psem. Założenie ćwiczenia polegało na tym, aby opiekunowie – widząc, że psa niepokoi przechodzący człowiek – potrafili zwiększyć dystans tak, aby pies nie musiał zachowywać się agresywnie. W kontekście zewnętrznym (środowiskowym) celem psa było oddalenie lub zatrzymanie zagrożenia. Gdy strategie „delikatnej” komunikacji nie dawały efektów, pies wybierał zachowanie agresywne. Zanim
jednak przystępował do próby ataku, spowalniał ruchy, zatrzymywał się, spokojnie obserwował człowieka, czasami odchodził i węszył. Gdy podczas prezentowania przez psa tych sygnałów opiekunowie zawołali go, odwrócili się i odeszli na bezpieczną odległość, pies podążał za nimi, zatrzymywał się w bezpiecznej odległości i obserwował przechodzące osoby. W ten sposób pies uczył się, że podążając za opiekunami, może uniknąć zagrożenia i odczuć ulgę. Odległość od obiektu, po przekroczeniu której pies zachowuje się agresywnie, można określić jako dystans krytyczny. Będzie ona różniła się w zależności od wielu czynników, np.:

 • miejsca – w ruchliwym miejscu odległość, w której pies reagował, była większa,
 • obiektu – pies reagował silniej na nietypowo wyglądające osoby, np. osoby bezdomne czy zgarbione, reakcje były też silniejsze na mężczyzn,
 • sposobu poruszania się obiektu – reakcje były silniejsze na biegaczy, bawiące się dzieci, szybko poruszających się ludzi.

Dlatego główny nacisk podczas spotkań postawiłem na wspólne spacery, podczas których na bieżąco tłumaczyłem opiekunom, jak się zachowuje ich pies, co próbuje danym zachowaniem osiągnąć, w którym momencie powinni zawołać psa, odejść i poczekać. Okazało się, że dostrzeganie sygnałów poprzedzających zachowanie agresywne było kluczowym elementem w zrozumieniu zachowania Fenixa przez opiekunów. Jednocześnie trudnym wyzwaniem instruktorskim było dla mnie wytłumaczenie opiekunom techniki działania tak, aby byli ją w stanie powtórzyć samodzielnie podczas codziennych spacerów. Gdy prowadziłem opiekunów „za rękę” i tłumaczyłem, co mają robić, ćwiczenia wychodziły dość dobrze. Gdy jednak podpowiedzi nie było, niejednokrotnie się gubili. Dlatego ważnym elementem było stopniowe pozwalanie im na samodzielną pracę i naukę podejmowania samodzielnych, dobrych decyzji. Brak komunikatów z mojej strony na początku nauki mógłby wywołać brak zrozumienia u opiekunów w początkowej fazie pracy. Z kolei zbyt szybkie pozwolenie na samodzielną pracę powodowało dużą liczbę błędów i frustrację opiekunów. Widząc przechodnia, z którym w łatwy sposób pies mógłby sobie poradzić, pytałem opiekunów, co by zrobili. Albo wspierałem ich w działaniach, albo korygowałem błędy. Przy trudniejszych sytuacjach prowadziłem opiekunów „za rękę”. Stopniowo, gdy nabierali coraz większej wprawy, pozwalałem na więcej samodzielności. Wyraźne efekty można było zauważyć po około sześciu spotkaniach, które odbywały się co dwa tygodnie. Po tym okresie, widząc efekty, wydłużyłem częstotliwość spotkań.

Kierunek drugi –wprowadzanie gości

W przypadku Fenixa dobrze sprawdził się schemat pracy podzielony na etapy: witanie gości na zewnątrz i wpuszczanie ich, gdy pies jest w domu.
Technikę witania gości na zewnątrz przetestowałem na sobie podczas pierwszego spotkania. Gdy pies wyszedł na polankę przed domem, w którym mieszkał, i dostrzegł mnie – zaczął szczekać. Jednak widząc brak moich reakcji (stałem nieruchomo), Fenix zaczynał się uspokajać, węszyć, spokojnie obserwować. Po około minucie pies zaczynał wykazywać zainteresowanie moją osobą. Wtedy w spokojny sposób wydawałem mu miękkie smakołyki, które bardzo lubił. Gdy już czuł się przy mnie bezpiecznie, przechodziliśmy do spaceru równoległego, na początku poruszając się bardzo powoli i spokojnie. Po krótkim spacerze wracaliśmy do mieszkania, do którego wchodziłem pierwszy, a opiekun z psem około pięciu metrów za mną. Fenix puszczany był ze smyczy dopiero, gdy usiadłem. Problemem były zmiany pozycji. Pies czujnie mnie obserwował, ale gdy próbowałem wstawać – pojawiło się napięcie w mięśniach, które może świadczyć o tym, że pies za chwilę mnie oszczeka. Z racji, że Fenix lubił trenować i jeść, gdy wstawałem, opiekunka prosiła psa, aby w drugim końcu mieszkania zajął pozycję „siad”. Tam go chwaliła i nagradzała, a jednocześnie rozdzielała sobą mnie i psa i uniemożliwiała mu podbiegnięcie do mnie. W tym schemacie opiekunowie mieli wprowadzać dwie osoby tygodniowo. Wspólnie uzgodniliśmy, że takie założenie będzie możliwe do zrealizowania. Prosiłem opiekunów, aby nagrywali moment wprowadzania gościa oraz wstawania. Podczas wprowadzania gości opiekunowie i goście popełniali błędy, np. za szybko chcieli rozpoczynać spacer, gdy pies nie był na to gotowy, czy wstawali bez zapowiedzi, ale mimo błędów zachowanie psa było kilkukrotnie spokojniejsze. Ponieważ nawet najsilniejsze zachowania Fenixa były przez niego hamowane i nie dopuszczał się ugryzienia, nie stosowaliśmy kagańca. Uznałem, że sytuacja jest bezpieczna. Jednak w takich przypadkach zawsze można zastosować kaganiec dla bezpieczeństwa gości.
W swojej pracy często wykorzystuję nagrywanie wykonywanych ćwiczeń. Daje to możliwość analizowania elementów treningu, wyciągania wniosków i korygowania błędów.
W kolejnych etapach planujemy wprowadzać znanych gości w nowym schemacie. Pies pod kontrolą opiekunów będzie wykonywał komendę „siad” z jednym z opiekunów, gdy drugi wpuszcza gościa. Udało nam się ten element przetrenować na czwartym spotkaniu. Wychodziło bezbłędnie, ale działo się tak ze względu na większe poczucie bezpieczeństwa psa przy mnie. W przypadku innych gości pies potrzebuje większej ilości doświadczeń w schemacie z etapu pierwszego. Zbyt szybkie przejście do etapu drugiego może spowodować „odświeżenie” starych nawyków psa.

Kierunek trzeci – ćwiczenia kontrolujące

Fenix w sytuacjach większej przestrzeni w większości sytuacji zaczął sobie radzić podczas mijania innych osób. Najtrudniej mu było, gdy nagle kogoś spotykał, np. gdy ktoś nagle wychodził zza rogu. Dlatego podchodząc do takich miejsc, trenowaliśmy z Fenixem chodzenie przy nodze, aby pies był blisko opiekuna i pod kontrolą. Schemat pracy opieraliśmy na nagradzaniu, podczas ćwiczenia pies był skoncentrowany na opiekunie i nie rozglądał się, szukając zagrożenia. Około metr przed rogiem pies miał poczekać, opiekun sprawdzał, czy nie ma tam obcej osoby, i dopiero wtedy zwalniał psa z ćwiczenia. Trening ten miał na celu uniknięcie spontanicznych reakcji psa.
W pracy z Fenixem i jego opiekunami z zajęć na zajęcia zadawałem prace domowe. Realizowanie ich miało być dokumentowane nagraniami oraz prowadzeniem dzienniczka, gdzie opiekunowie mieli raz na dwa dni pisać, co z założonych celów udało im się zrealizować lub z czym mieli problemy. Taki schemat pomógł nam skutecznie pracować, a dodatkowo motywował opiekunów do pracy.

Tab. 1. Dopuszczalne i niedopuszczalne za...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy

  Piotr Wojtków

  Behawiorysta zwierząt i trener w szkole Psiedszkole, współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE, wykładowca kursu dyplomowego COAPE oraz na stosowanej psychologii zwierząt, startował w zawodach obedience, rally-o, working test, sprawdzianów dla psów tropiących, trener psów asystujących, behawiorysta współpracujący ze schroniskiem w Korabiewicach oraz innymi organizacjami pomagającymi psom, behawiorysta i trener w projekcie John Dog, razem z żoną prowadzi szkołę kształcącą trenerów i behawiorystów Wojtków Szkolenia; www.wojtkowszkolenia.pl.