Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych firmach z branży zoologicznej

Okiem eksperta

Nie tylko międzynarodowe koncerny dysponujące znacznym kapitałem mają możliwości wpływania na zachowania społeczeństwa, kształtowania świadomości klientów i poruszania ważnych dla współczesnego odbiorcy tematów. Nawet mikroprzedsiębiorstwa – również te z branży zoologicznej – są w stanie przyczyniać się do korzystnych zmian w skali lokalnej poprzez czerpanie ze strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Z pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) zetknęłam się po raz pierwszy kilka lat temu w korporacji, w której w tamtym czasie pracowałam. Funkcjonował tam osobny zespół CSR, inicjujący kilka razy w roku akcje o charakterze charytatywnym dla lokalnych organizacji. To właśnie działalność dobroczynna jest często pierwszym hasłem kojarzonym z opisywaną poniżej koncepcją. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, organizacja wspierająca małe i średnie przedsiębiorstwa, podaje następującą definicję społecznej odpowiedzialności biznesu: „To strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego”.
Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu bierze pod uwagę perspektywę długofalową oraz wielopłaszczyznową. Firma nie uzyskuje z niej bezpośrednich profitów, działa zgodnie z wytyczonym planem oddziałującym korzystnie zarówno na postawy ludzi (mogą to być pracownicy, klienci, ale również konkurencja czy inne firmy z branży), jak i na stan środowiska.

Rozwój CSR

Początki społecznej odpowiedzialności biznesu w historii nowożytnej datuje się...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Animal Expert"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • Zniżki na konferencje i szkolenia
  • ...i wiele więcej!

Przypisy