Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dieta i suplementacja

25 stycznia 2018

NR 2 (Listopad 2017)

Przyczyny i diagnostyka nadwagi i otyłości u psów

0 1363

Prawidłowa masa ciała jest czynnikiem mającym znaczący wpływ na wiele aspektów życia psa i kota. Nadwaga i otyłość często przyczyniają się do rozwoju oraz powikłań chorób dietozależnych, w tym metabolicznych. Dla zachowania zdrowia istotne jest dążenie do osiągnięcia idealnej masy ciała IBW (ideal body weight), nazywanej należną lub pożądaną masą ciała. Jest to optymalna wartość, która sprzyja osiągnięciu najdłuższego czasu życia. W przypadku psów i kotów niemożliwe jest określenie jednej uniwersalnej, prawidłowej masy ciała, dlatego dla każdej rasy do tego problemu musimy podejść indywidualnie.

W trakcie życia psa i kota baczną uwagę zwracamy na stan jego zdrowia, profilaktykę obejmującą przede wszystkim choroby zakaźne i pasożytnicze. Niestety, kluczowy aspekt, jakim jest prawidłowe żywienie, jest pomijany, a przecież problemy, które wywołuje otyłość, wpływają nie tylko na jakość życia, lecz przede wszystkim na jego długość.

POLECAMY

Otyłość u psów i kotów jest bieżącym problemem, według dostępnej literatury sześć na dziesięć psów ma nadwagę lub otyłość. Skala zjawiska pokazuje, że jest on niewłaściwie realizowany zarówno przez właścicieli zwierząt, jak i przez szeroko pojmowane środowisko weterynaryjne.
Ponieważ otyłość jest definiowana jako stan patologiczny, tylko podejście kompleksowe i uwzględniające dynamikę procesu pozwala na umiarkowany optymizm w jej leczeniu. Dlaczego umiarkowany? Dlatego, że mamy do czynienia nie tylko ze zwierzęciem, ale też z jego właścicielem, którego przyzwyczajenia w zakresie żywienia podopiecznego często trudno zmienić. Ponadto mimo zmian, stare nawyki powracają i nawet 90% zwierząt, u których udało się powrócić do prawidłowej masy ciała, po upływie roku znowu wykazuje nadwagę lub otyłość.

Definicje 

Abyśmy mogli mówić o otyłości, jako o stanie patologicznym, konieczne jest poznanie jej definicji, która zmieniała się na przestrzeni lat. Obecnie stan ten określamy jako przewlekłą chorobę spowodowaną nadmierną podażą energii zawartej w pokarmach w stosunku do zapotrzebowania organizmu. Zwróćmy uwagę na słowo „choroba” – jest to bardzo ważne, abyśmy uzmysłowili sobie, że zbyt duża waga nie jest wadą piękności, ale zaburzeniem homeostazy organizmu mającym daleko posunięte konsekwencje.

Skutkiem nadmiernej podaży energii jest magazynowanie jej w postaci tkanki tłuszczowej, której cechy i działanie opiszę w dalszej części artykułu. Biorąc pod uwagę przyczyny otyłości, można powiedzieć, że: 

 • 95% zwierząt dotkniętych jest jej formą pierwotną, spowodowaną wyłącznie błędami żywieniowymi, 
 • jedynie 5% przypadków związanych jest ze współistnieniem innych chorób (np. problemy endokrynologiczne – niedoczynność przysadki, 
 • tarczycy, nadczynność kory nadnerczy).

Dla rozpoznania problemu musimy ustalić, czym jest prawidłowa masa ciała psa lub kota. Po uwzględnieniu specyfiki danej rasy, najłatwiej jest odnieść ją do wzorca rasy. Jeżeli waga mieści się w granicach +/– 10% dla tego wzorca, możemy mówić o prawidłowej masie ciała. Pamiętajmy też, że pewnym sygnałem alarmowym jest wzrost wagi o ponad 10%, ale nieprzekraczający 20% – taki stan nazywamy nadwagą i jest to ostatnie światło ostrzegawcze, że musimy zacząć działać, bo w tym momencie powrót do prawidłowej wagi jest stosunkowo łatwy, krótkotrwały i – co najważniejsze – w większości przypadków gwarantuje trwałość efektów.

Przyczyny otyłości

Dla skutecznego zapobiegania konieczne jest poznanie czynników ryzyka. Wśród nich należy wymienić:

 • Czynniki genetyczne – rasami ze skłonnością do otyłości są: labrador, beagle, carm terier, cocker spaniel, jamnik, basset, cavalier king charles, colie; rasy z mniejszą skłonnością do otyłości to: chart angielski, yorkshire terier, doberman, chart rosyjski, owczarek niemiecki.
 • Wiek – częstość występowania otyłości wzrasta z wiekiem. Szczyt otyłości występuje u psów między piątym a ósmym rokiem życia. W tym zakresie wiekowym odsetek psów otyłych wynosi 40–70% zwierząt. U kotów szczyt ten przypada na dłuższy okres, bo występuje u zwierząt od 5. do 10. roku życia. Po 12. roku życia u psów i 10. roku życia u kotów obserwujemy spadek liczby zwierząt z tą przypadłością.
 • Wpływ płci i sterylizacji – u psów wpływ sterylizacji bardziej uwidacznia się u samic, u których zwiększa się ryzyko otyłości dwukrotnie w stosunku do samic niesterylizowanych. Sytuacja odwrotna występuje u kotów, gdzie kastrowane kocury narażone są na otyłość 3–4 razy częściej niż te, które nie zostały poddane zabiegowi.
 • Dieta i niewłaściwe odżywianie – stanowi kluczową przyczynę, na którą jako właściciele zwierząt mamy największy wpływ. Problemami ściśle dietetycznymi są m.in.:

◽    nadmiar energii w stosunku do potrzeb – niedostosowanie sposobu żywienia i ilości pokarmu do aktywności zwierzęcia,
◽    karmienie do woli (ad libitum) – często popełniany błąd pozwalający na przyjmowanie pokarmu o dowolnych porach w dowolnych ilościach,
◽    używanie karm o wysokiej zawartości tłuszczu i cukrów prostych, które zwiększają nie tylko kaloryczność, lecz także smakowitość karmy, co            prowokuje zwierzęta do większego jej pobierania,
◽    dokarmianie resztkami, wysoko przetworzonymi produktami dla ludzi, smakołykami, słodyczami itp. 

 

Czy wiesz, że…

Błędy żywieniowe leżą zawsze po stronie właściciela, bo to on decyduje o tym, co je jego podopieczny, ale nie zapominajmy o tym, że wpływ na to, ile zwierzę zje, ma także natura zwierzęcia, które stara się zdobywać pokarm w celach magazynowania energii.

 

Błędy żywieniowe leżą zawsze po stronie właściciela, bo to on decyduje o tym, co je jego podopieczny, ale nie zapominajmy o tym, że wpływ na to, ile zwierzę zje, ma także natura zwierzęcia, które stara się zdobywać pokarm w celach magazynowania energii. Niestety, problem stanowi również zbyt mały nacisk lekarzy weterynarii i średniego personelu weterynaryjnego na edukację zdrowotną właścicieli zwierząt.

 • Brak aktywności fizycznej – poziom aktywności większości psów jest dramatycznie niższy niż godzina dziennie. Psy większość czasu spędzają samotnie i ten czas wykorzystują na odpoczynek (leżenie, spanie), który stanowi nawet 16–18 godzin dziennej „aktywności”. Stwierdzono, że o pozytywnym wpływie ruchu na zdrowie psa możemy mówić wtedy, gdy ma on trzy godziny intensywnych ćwiczeń, zabawy, pracy dziennie. Realnie rzecz biorąc, taka aktywność jest domeną zaledwie kilku procent populacji. Jeszcze bardziej akcentowany jest brak ruchu u kotów, szczególnie tych przetrzymywanych w domu. Okazuje się, że koty domowe śpią nawet do 20 godzin na dobę. Koty wychodzące są w znacznie lepszej sytuacji i ich rozkład doby równoważy się między ruchem a snem mniej więcej po połowie.
 • Stosowanie leków (szczególnie hormonalnych).

Wpływ opiekunów

Czy otyłość zwierząt ma coś wspólnego z otyłością u ludzi? Okazuje się, że tak. Dużo częściej ten problem występuje w krajach zamożnych, co potwierdzają przeprowadzone badania wśród właścicieli psów i kotów. Można przypuszczać, że dynamika występowania otyłości u psów i kotów jest podobna do tej u ludzi, gdzie badania prowadzone są od kilkudziesięciu lat. W krajach rozwiniętych odsetek ludzi otyłych zwiększył się trzykrotnie w ostatnich pięćdziesięciu latach. Mówi się wręcz o pandemii otyłości. 

Podstawowymi przyczynami otyłości jest zmiana stylu życia, wzrost zamożności, spadek aktywności fizycznej i praktycznie nieograniczony dostęp do żywności, szczególnie tej przetworzonej, która stanowi główne źródło energii, a która bardzo często, jako odpadki żywieniowe, trafia do miski naszych podopiecznych. Problem, który istnieje u ludzi, przenosi się na zwierzęta towarzyszące. Styl życia ludzi i ich sposób myślenia o odżywianiu odbija się nie tylko na stylu życia, ale przede wszystkim na wadze psów i kotów. 

Na zwyczaje żywieniowe zwierząt wpływ ma przede wszystkim człowiek. Zauważmy, że relacje człowiek – zwierzę to skomplikowany problem. Ludzie mają tendencję do antropomorfizacji zwierząt i traktowania ich prawie jak ludzi, także w kwestii żywienia i ruchu. Obserwuje się, że osoby otyłe częściej mają otyłe zwierzęta. 

Również przeniesienie na zwierzęta modeli żywieniowych stosowanych u ludzi jest częstą przyczyną zaburzeń wagi. Chodzi tu o 3–4 posiłki dziennie, podawanie karmy na oko, a także stosowanie produktów przeznaczonych dla ludzi, które często wzbogacane są w różnego rodzaju dodatki smakowe i zapachowe, pobudzające naszych podopiecznych do zwiększonego pobierania pokarmu. Problemem jest także „przyzwyczajenie” właściciela czworonoga do jego wyglądu; wówczas zwiększona waga tłumaczona jest jako „gruba sierść” lub „mój pies ma mocną budowę” albo „ma krótkie nogi”. Uzmysłowienie problemu posiadaczowi zwierzęcia jest głównym zadaniem lekarza weterynarii lub dietetyka, ale stanowi to już raczej temat nauki komunikacji, a nie terapii otyłości.

Otyłość a geny

Pandemia otyłości u ludzi jest modelem, który możemy uwzględnić u zwierząt. Istnieje teoria genetyczna prof. J. Neela z Uniwersytetu Michigan, wg którego istnieją oszczędne geny, które w okresie braku dostatku pożywienia wykształciły się i są odpowiedzialne za magazynowanie energii „na zapas”. W dzisiejszych czasach to oszczędne działanie genów sprawia, że gromadzi się dodatkowa ilość tkanki tłuszczowej. Genotyp, który natrafi dziś na dużą ilość energii, nie jest w stanie sobie z tym poradzić. 

Uzupełniając definicję podaną na początku artykułu, trzeba dodać, że otyłość jest to przewlekła choroba środowiskowa o złożonej etiologii ze składową genetyczną, która jest słabo poznana.

W teorii genetycznej wskazano na tkankę tłuszczową jako jedną z oznak otyłości. Tkanka ta odkłada się w różnych miejscach i ma wpływ nie tylko na zmiany fizyczne organizmu. Tłuszcz składa się z wielu rodzajów komórek, których stosunek między sobą jest zmienny w zależności od uwarunkowań osobniczych. 

Komórki te są bardzo aktywne biologicznie, ponieważ tłuszcz wkomponowuje się w metabolizm organizmu. Wyróżnia się dwa rodzaje tłuszczu – zawierający komórki białe i brązowe. Tkanka tłuszczowa biała ma podstawową funkcję metaboliczną, izolacyjną i ochronną. Komórki tkanki tłuszczowej brązowej odpowiadają natomiast za termoregulację. Tkanka tłuszczowa biała jest traktowana jako narząd wydzielania wewnętrznego. Wydziela ona ok. 50 adipokinin (hormony sterydowe, cytokiny, czynniki wzrostu i inne). Co ciekawe, można mówić tu o wydzielaniu ogólnym lub miejscowym, co wiąże się również z miejscowym lub ogólnym działaniem wydzielanych substancji. Dlatego też tkanka tłuszczowa nazywana jest często mininarządem. Zbyt duża obecność tej tkanki powoduje, że otyłość jest chorobą wywierającą wpływ na status metaboliczny i hormonalny gospodarza. A dlatego, że ważną grupę adipokinin stanowią cytokiny prozapalne (prowadzące do przewlekłego, podklinicznego stanu zapalnego), ten stan podkliniczny może przy udziale dodatkowych czynników powodować objawy chorobowe, które mogą nie być wiązane z otyłością.

Otyłość a choroby

Jeżeli już mówimy o komplikacjach chorobowych związanych ze zbyt dużą masą ciała, na początku wspomnijmy o problemach diagnostycznych. Tkanka tłuszczowa (a w zasadzie jej nadmiar) utrudnia wykonanie badania klinicznego podstawowego i obrazowego. W przypadku konieczności wykonania zabiegu mamy do czynienia z ryzykiem anestezji, a szczególnie w okresie letnim obserwujemy u zwierząt otyłych spadek tolerancji wysokich temperatur i wysiłku.

To były problemy natury ogólnej, a teraz szczegóły – na co wpływa otyłość jako pierwotna choroba:

 • choroby endokrynologiczne – deregulacja hormonalna – choroby tarczycy, nadnerczy, cukrzyca,
 • układ oddechowy – zapaść tchawicy, porażenie krtani, większy opór dróg oddechowych, co wiąże się z trudnościami oddychania,
 • układ krążenia – niewydolność serca, nadciśnienie (stwierdzane u 23–67% otyłych psów), przyspieszenie tętna, pogorszenie funkcji skurczowej i rozkurczowej serca,
 • układ pokarmowy – choroby trzustki, wątroby,
 • choroby układu moczowego – kamica, idiopatyczne zapalenie pęcherza moczowego, zaburzenia zwieracza cewki,
 • choroby układu ruchu – mechaniczny nacisk na stawy, indukowanie reakcji zapalnych w stawach; działanie na zasadzie sprzężenia zwrotnego: otyłość – uszkodzenie chrząstki – zmniejszenie aktywności fizycznej – zmniejszenie wydatku energetycznego – pogłębienie otyłości,
 • choroby nowotworowe,
 • układ odpornościowy – spadek odporności.

Te wszystkie jednostki chorobowe są namacalnym dowodem na szkodliwy wpływ otyłości, ale pozostaje jeden aspekt, najbardziej bolesny dla posiadacza zwierzaka. Chodzi o skrócenie długości życia. Zostało to udowodnione doświadczalnie. Badano 47 labradorów przez całe ich życie. Część psów była karmiona do woli, drugiej części podawano dawkę mniejszą o 25% niż pierwszej. Okazało się, że zwierzęta z ograniczeniem energii żyły statystycznie dwa lata dłużej (13 lat w stosunku do 11,2 lat). Ponadto wykazano lepszy stan zdrowia u zwierząt, u których stosowano dietę restrykcyjną. Jest to niezbity dowód na to, że postępowanie dietetyczne ma znaczny wpływ nie tylko na jakość, ale przede wszystkim na długość życia.

Problemem często poruszanym jest wpływ otyłości na występowanie cukrzycy. Kwestia nie jest tak jednoznaczna, jak wydawało się jeszcze niedawno. Wykazano, że mimo tego, iż u psów otyłych wrażliwość na insulinę spada nawet o 50%, istnieją inne mechanizmy kompensacyjne, które chronią ten gatunek przed zachorowaniem. Inaczej jest u kotów, u których otyłość zwiększa ryzyko cukrzycy nawet 3–5 razy.

Diagnostyka otyłości

Skoro otyłość jest tak poważną chorobą, musimy umieć ją dobrze i skutecznie diagnozować. Oczywiście wygląd psa i kota wiele nam mówi, ale konieczne jest wystandaryzowanie oceny i dalszego postępowania. Istnieje szereg metod diagnostycznych, które wykorzystują skomplikowane urządzenia lub procedury badawcze. Na szczęście mamy też prostą, skuteczną, tanią i, co najważniejsze, łatwą metodę do zastosowania w każdym gabinecie weterynaryjnym i dietetycznym. Jest to metoda BCS (Body Condition Score) – szacunkowa metoda półilościowa, która łączy ocenę widocznych cech zwierzęcia z góry i z boku oraz omacywanie określonych regionów ciała. 

Uwzględnia ona takie elementy, jak: waga ciała, widoczne lub niewidoczne struktury szkieletu, wielkość i lokalizacja tkanki tłuszczowej, ocena sylwetki zwierzęcia i porównanie jej z opisami w kluczu wykonywanego badania. Są dwie skale: dziewięcio- i pięciostopniowa. Zwierzęta z optymalną masą ciała mają wartości środkowe (3 i 5). Powyżej 3 i 5 to nadwaga i otyłość.

 

Korzyści stosowania metody BCS:

 • Jest łatwa do wykorzystania przez badającego.
 • Pozwala łatwo i szybko rozpoznawać i monitorować postępy w terapii.
 • Wykorzystuje podstawowe narzędzia (waga, wzrok).
 • Standaryzuje i pozwala na obiektywizację oceny.

 

Ze względu na dokładność przedstawię tu BCS w skali dziewięciostopniowej. Poniżej zamieszczam klucz do odczytów. W Internecie dostępne są wzorce w postaci tablic, dzięki którym ocena staje się jeszcze łatwiejsza.

 1. Wyniszczony – kręgi lędźwiowe, żebra, kości miednicy wyraźnie widoczne. Niewidoczna tkanka tłuszczowa, wyraźna utrata masy mięśn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Animal Expert"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • Zniżki na konferencje i szkolenia
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy