Wspieranie opiekuna w budowaniu relacji ze zwierzęciem

Warsztat Zoopsychologa

Wspieranie opiekunów w tworzeniu satysfakcjonujących dla nich relacji ze zwierzętami jest jednym z najważniejszych zadań współczesnych zoopsychologów, równie ważnym jak prowadzenie terapii zachowań zwierząt. Wiąże się to z koniecznością kształcenia zoopsychologów w kierunku nie tylko pracy ze zwierzętami (umiejętności analizy i rozumienia ich zachowań, prowadzenia terapii itd.), ale także, w równym stopniu, rozwoju kompetencji związanych z pracą (i współpracą) z ludźmi.

Zoopsycholog musi nie tylko rozumieć potrzeby opiekunów zwierząt, ale także posiadać szereg umiejętności, które pozwolą mu na podjęcie satysfakcjonującej dla obydwu stron współpracy. 

Zoopsycholog jest zawodem nowym. Od jego wpisania na listę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w lipcu 2007 roku minęło zaledwie 15 lat. W tym krótkim czasie można było zaobserwować w Polsce ogromne zainteresowanie pracą ze zwierzętami ze strony zarówno osób, które swoją przyszłość wiązały z wyborem tej ścieżki zawodowej, jak i opiekunów, których świadomość i wiedza dotycząca potrzeb zwierząt, ich emocji i psychiki wyraźnie wzrosły. Początki zoopsychologii jako dziedziny nauki i jej wielkich odkryć sięgają XIX wieku. Był to czas poszukiwań (prowadzonych głównie w laboratoriach), zainteresowania pojęciami takimi jak inteligencja i instynkt. Niestety, owoce tych prac nie przekładały się powszechnie na sposób, w jaki traktowane były zwierzęta domowe, a jeśli były wykorzystywane w szkoleniu zwierząt, to często z pominięciem ich współcześnie rozumianej podmiotowości. Nigdy wcześniej nie koncentrowaliśmy się na dobrostanie zwierząt tak bardzo jak w XXI wieku i nigdy wcześniej nie poświęcaliśmy tyle uwagi relacji zwierzę – człowiek. Dzisiaj staramy się zrozumieć zachowanie zwierząt na różnych poziomach regulacji zachowania, korzystając z osiągnięć „takich nauk jak wspomniana psychologia, ale też etologia, medycyna weterynaryjna, neuronauka (w tym neurofizjologia) czy, szerzej, biologia. Każda z tych nauk wyjaśnia zachowanie z nieco innej perspektywy, posługując się innym syst...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Animal Expert"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • Zniżki na konferencje i szkolenia
  • ...i wiele więcej!

Przypisy