Autor: Magdalena Plewa

Inżynier zoofizjoterapii. Ukończyła studia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Właścicielka własnej praktyki zoofizjoterapeutycznej FizjoMag. Autorka licznych artykułów branżowych, uczestniczka szkoleń i wolontariuszka organizacji charytatywnych pomagających zwierzętom. 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Rola spacerów w fizjoterapii zwierząt

Spacer jest nieodłącznym elementem w życiu psa. Stanowi on sposobność do zacieśnienia więzi, a także pozwala psu spożytkować nadmiar energii. Spacery są też dobre dla zdrowia – zarówno naszego, jak i naszych podopiecznych, a dodatkowo zapewniają psu możliwość poznawania nowych zapachów, miejsc i obiektów. Warto również zwrócić uwagę, jakie ćwiczenia terapeutyczne, często nieświadomie, są wykonywane praktycznie na każdym spacerze.

Czytaj więcej

Zapobieganie urazom w obrębie aparatu ruchu u zwierząt sportowych

Zapobieganie urazom w obrębie aparatu ruchu, szczególnie u zwierząt, które trenują sportowo np. agility czy flyball, to bardzo ważna kwestia i nie należy jej lekceważyć. Warto wprowadzić działania profilaktyczne już od najmłodszych lat, co rozumiane jest jako zapobieganie chorobom i urazom poprzez wczesną ich diagnostykę i wykrywanie, a także rozpowszechnianie wiedzy na temat prawidłowych wzorców zachowań.

Czytaj więcej

Staw kolanowy/biodrowy okiem fizjoterapeuty – dysfunkcje i ich rehabilitacja

Kościec kończyny tylnej, składający się między innymi z obręczy miednicznej, którą tworzą ściśle połączone kości: biodrowa, kulszowa i łonowa oraz kości kończyny tylnej, dźwiga około 40% masy ciała zwierzęcia. W związku z tym urazy w obrębie sąsiadujących stawów: kolanowego oraz biodrowego są bardzo często diagnozowane, a także poddawane operacjom chirurgicznym i rehabilitacji.

Czytaj więcej

Problemy ze stawami u starszych psów – objawy i metody wsparcia stawów psów geriatrycznych

Zapewnienie wsparcia geriatrycznej części pacjentów jest niezwykle trudne i wymaga dużego doświadczenia od lekarza weterynarii i zoofizjoterapeuty. Rozwój nauki oraz wzrost świadomości wśród opiekunów spowodowały wydłużenie czasu życia psów, a co za tym coraz częściej idzie – pojawiają się dolegliwości charakterystyczne dla wieku senioralnego. Fizjoterapia zwierząt dysponuje szerokim zakresem działań, które mają pomagać i wspierać stawy u pacjentów geriatrycznych.

Czytaj więcej

Fizjoterapia bólu u pacjentów geriatrycznych

Rehabilitacja zwierząt nie jest nowym pomysłem, ale wiedza na jej temat nie do końca jest powszechna wśród właścicieli. Tymczasem ta dziedzina jest doskonałym wsparciem dla pacjentów geriatrycznych, ponieważ to oni najczęściej pojawiają się w gabinetach. Potrzebują długofalowego wsparcia, szczególnie przeciwbólowego – niejednokrotnie właśnie dzięki rehabilitacji zwierzęta zmniejszają dawki przyjmowanych środków uśmierzających ból.

Czytaj więcej