Zachowania zaborcze psów

Terapia behawioralna Otwarty dostęp

Agresja to zachowanie, którego konsekwencją lub celem jest naruszenie integralności fizycznej lub psychicznej albo ograniczenie wolności innej jednostki. Może być również definiowana jako atak zamierzony lub groźba ataku na innego osobnika. Zachowania agresywne mogą pojawiać się w wielu sytuacjach i kontekstach, również przy pilnowaniu zasobów, ale to, co szczególnie ważne w tym przypadku, to potrzeba dokładnego zdefiniowania motywacji zwierzęcia do podjęcia określonych działań.

Jedną z często spotykanych sytuacji jest zachowanie agresywne psa w kontekście pilnowania zasobów. Agresja może dotyczyć kontaktów na poziomie pies – inne zwierzęta lub pies – opiekun. Pilnowanie dotyczy takich obiektów/miejsc, które mają dla zwierzęcia szczególne znaczenie i wartość. Wykazywanie agresji w takich sytuacjach jest więc działaniem adaptacyjnym, które jest utrzymywane poprzez wzmocnienie negatywne. Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że takie zachowanie jest wzmacniane pozytywnie, ponieważ pies uzyskał nagrodę za swoje agresywne zachowanie – ma dostęp do zasobu, a obiekt (człowiek, inne zwierzę), który mu zagrażał, wycofał się. Jednak należy pamiętać, że wzmacnianie pozytywne nie wiąże się z doznawaniem negatywnych emocji na żadnym z etapów warunkowania, a w tym przypadku początkowo pies doświadcza negatywnych emocji. W rzeczywistości agresywne zachowanie jest wzmacniane również poprzez samonagradzanie. Agresja powoduje, że drugi, potencjalnie zagrażający osobnik wycofuje się, a pilnowany obiekt pozostaje w zasięgu psa, więc prawdopodobieństwo, że zachowanie powtórzy się w przyszłości, wzrasta. Agresja przynosi zamierzony efekt i ulgę emocjonalną, prowadząc tym samym do wzmocnienia niepożądanych reakcji. 

Zaborczość kontrolowana

Omawiając zachowania związane z pilnowaniem zasobów, należy zwrócić uwagę na fakt, że w pewnych sytuacjach agresja związana z pilnowaniem dostępu do zasobów jest zachowaniem naturalnym, zgodnym z behawiorem psów. Typowa agresja konkurencyjno-społeczna jest zachowaniem kontrolowanym, występującym pomiędzy zaprzyjaźnionymi psami lub innymi zwierzętami, niekiedy ludźmi, i służy wyłącznie komunikacji. Ten rodzaj agresji jest mniej lub bardziej widoczny w życiu codziennym każdego psa, który żyje w grupie społecznej....

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy