Wespół w zespół – synchronizacja socjalna psów i ludzi

Terapia behawioralna

Każdy właściciel psa na co dzień doświadcza więzi, jaka rodzi się między nim a psem. Psy reagują na każdy ruch, wydaje się, że dokładnie znają nasze zachowania i często szybciej odczytują nasze oczekiwania, niż zdołamy je okazać. Jak to się dzieje? Jak rodzi się więź i synchronizacja socjalna między psem a człowiekiem?

Człowiek jest silnie socjalnym gatunkiem, tworzącym rodziny i społeczeństwa, w których podstawą egzystencji jest rozumienie komunikatów innych osobników i umiejętność dostosowywania do nich własnych reakcji i zachowań. Zdolność do rozpoznawania emocji i stanów psychicznych innych osób oraz wynikające z niej mniej lub bardziej świadome reakcje są niezbędne przy skomplikowanych sieciach socjalnych zależności. Liczne badania pokazały, że przykładowo przebywający obok siebie pacjenci w szpitalach dostosowują do siebie swoje zachowania, a nawet biologiczne reakcje organizmu na podstawie podświadomych niewerbalnych sygnałów. Zjawisko to nazywane jest socjalną synchronizacją i reprezentuje jeden ze wzorców zachowania, głęboko zakodowanych w ludzkiej biologii i umożliwiających naszemu gatunkowi osiągnięcie wysokiego stopnia kooperacji. Dzisiaj już dobrze wiemy, że także wiele innych gatunków zwierząt wykazuje wysoce rozwinięte umiejętności socjalne. Należą do nich psy, dziedziczące nie tylko predyspozycje pochodzące od wilczych przodków, ale także te nabyte w trakcie długiej historii kooperacji z ludźmi i wynikające z procesu domestykacji.

Harmonia międzygatunkowa?

Synchronizacja socjalna to mechanizm, w którym partnerzy odczytują nawzajem takie komunikaty i sygnały emocjonalne jak gesty rąk, postawa ciała, mimika twarzy, spojrzenia oraz mowa, a następnie odpowiednio na nie odpowiadają, naśladują je i koordynują. Aby mogła istnieć, niezbędne jest występowanie zna...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Animal Expert"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • Zniżki na konferencje i szkolenia
  • ...i wiele więcej!

Przypisy