Dołącz do czytelników
Brak wyników

Opieka i pielęgnacja

18 września 2019

NR 13 (Wrzesień 2019)

Warunki przetrzymywania kotów w schroniskach i klinikach dla zwierząt

0 1147

Literatura dotycząca opieki nad zwierzętami w schroniskach szczegółowo określa warunki ich przetrzymywania, przede wszystkim odwołując się do zapewnienia zwierzętom wysokiego poziomu dobrostanu. Brak przestrzeni oraz warunków umożliwiających naturalne zachowania jest bowiem bardzo silnym czynnikiem stresogennym.

Dobrostan to stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w warunkach pełnej harmonii ustroju w środowisku życia zwierzęcia. Według definicji, dobrostan opiera się na pięciu filarach, którymi są: 

POLECAMY

 • wolność od głodu i pragnienia,
 • wolność od niewygody (dyskomfortu),
 • wolność od bólu, ran i chorób,
 • wolność od stresu i lęku,
 • wolność wyrażania naturalnych zachowań.

Warunki przetrzymywania kotów są szczególnie istotnym czynnikiem wpływającym na jakość ich życia i poziom stresu. Dla kotów, które są zwierzętami terytorialnymi, kluczowe znaczenie ma wielkość przestrzeni, w której są przetrzymywane, a także odległość kuwety od misek z jedzeniem i wodą oraz od posłania. Badania Kessler i Turner z 1999 roku pokazały, że koty przetrzymywane w klatce o powierzchni podłogi 11 ft2 = 1,02 m2 (przy założeniu, że 1 ft2 = 0,09 m2) wykazywały znacznie mniej objawów stresu niż koty przetrzymywane w klatkach o powierzchni 7,5 ft2 = 0,69 m2.
Ostatnio przeprowadzony na University of California w Davis przez The Koret Foundation projekt Shelter Medicine Program (Program medycyny schroniskowej) potwierdził mniejsze ryzyko chorób układu moczowego u kotów schroniskowych przetrzymywanych w klatkach o powierzchni podłogi 9 ft2 = 0,84 m2 niż u kotów w klatkach o powierzchni 8 ft2 = 0,74 m2.
 

Rys. 1. Rozmieszczenie misek, kuwety i posłanie w klatce według Animal Behavior for Shelter
Veterinarians and Staff
, ASPCA 2015

 

Jak odpowiednio dobrać wielkość klatki

Wytyczne Association of Shelter Veterinarians (Stowarzyszenie Schroniskowych Lekarzy Weterynarii) nie podają minimalnej powierzchni klatki w jednostkach miary, ale określają, jakie warunki musi spełnić klatka, żeby zapewnić kotu prawidłowy poziom dobrostanu.
Kot w klatce musi mieć możliwość:

 • łatwego odwracania się,
 • stania w wyprostowanej pozycji z ogonem uniesionym w pozycji pionowej bez dotykania nim górnej ściany klatki,
 • siedzenia w wyprostowanej pozycji,
 • rozciągnięcia i wyprostowania kończyn,
 • poruszania głową w czasie siedzenia i stania bez dotykania górnej ściany klatki ani półek,
 • przyjęcia komfortowej pozycji w czasie jedzenia, picia i wydalania,
 • stania na tylnych łapach w wyprostowanej pozycji, bez dotykania przednimi łapami górnej ściany klatki,
 • ukrycia się.

Rekomendowane są klatki wykonane z polipropylenu, jako cieplejsze i bardziej przyjazne dla kotów niż klatki metalowe.
Obliczenia wykonane przez Association of Shelter Veterinarians dla przeciętnego dorosłego kota o wysokości 24 cm i długości 48 cm (bez ogona) pokazują, że powierzchnia wolnej podłogi klatki powinna wynosić 0,74 m2. Wszelkie obiekty ustawione na podłodze, takie jak miski, kuweta i posłanie, nie wchodzą w wymiar powierzchni wolnej podłogi. Według tych obliczeń rekomendowana szerokość klatki to 91 cm.
Miski, kuweta i posłanie powinny być rozmieszczone w klatce według schematu przedstawionego na rysunku 1. 
Jak wynika z dokumentu Guidelines for Standards of Care In Animal Shelters stworzonego przez The Association of Shelter Veterinarians z 2010 r., odległość pomiędzy posłaniem a miską z jedzeniem, posłaniem a kuwetą oraz kuwetą a jedzeniem powinna wynosić minimum 2 ft = 0,61 m (przy założeniu, że 1 ft = 0,3 m).
Wytyczne ASV określają również czas przetrzymywania kota w klatce o powyższych wymiarach – powinien on wynosić maksymalnie dwa tygodnie. 
 

Zdj. 1. Przykład prawidłowej aranżacji przestrzeni w klatce dla kota


Co mówi ustawa?

W polskim prawie warunki utrzymania zwierząt określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1840), a szczególnie następujące przepisy:

 • art. 4 pkt 2, zgodnie z którym przez „humanitarne traktowanie zwierząt” rozumie się traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę,
 • art. 4 pkt 11, który mówi o „rażącym zaniedbaniu” – rozumie się przez to drastyczne odstępstwo od określonych w ustawie norm postępowania ze zwierzęciem, w szczególności w zakresie utrzymywania zwierzęcia w stanie zagłodzenia, brudu, nieleczonej choroby, w niewłaściwym pomieszczeniu i nadmiernej ciasnocie,
 • art. 4 pkt 15, definiujący „właściwe warunki bytowania” – rozumie się przez to zapewnienie zwierzęciu możliwości egzystencji zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku,
 • art. 6 pkt 1a, zabraniający znęcania się nad zwierzętami,
 • art. 6 pkt 2, zgodnie z którym przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności (ust. 10) utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji.

Wytyczne Inspekcji Weterynaryjnej

Do wielkości klatek dla zwierząt odnoszą się też wytyczne Inspekcji Weterynaryjnej zawarte w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz. 420/AW-32/11 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli schronisk dla zwierząt. Otóż jak zapisano w punkcie 4 ppkt 3.3 tejże instrukcji, w pomieszczeniach lub boksach należy zapewnić zwierzętom swobodne poruszanie się – podczas oceny spełniania tego wymogu należy brać pod uwagę także to, czy liczba zwierząt w boksie lub na wybiegu nie jest zbyt duża. Oceniając zagęszczenie w boksie, można posiłkować się parametrami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 368) – z zaznaczeniem, że nie jest to norma prawna ustalona dla schronisk.
Rozporządzenie to określa także – w § 20 pkt 2 – wymagania dotyczące klatek i kojców dla zwierząt. Stanowią one, że kojce dla zwierząt konstruuje się tak, aby umożliwić zwierzętom zaspokojenie ich potrzeb etologicznych, w szczególności ukrycie się lub czasową osłonę czy znakowanie terenu.
 

Tabela 1. Minimalne wymogi dla przetrzymywania kotów w klatce
Masa ciała
kota (kg)
Minimalna
powierzchnia
podłogi w klatce
dla kota (m2)
Minimalna
wysokość
klatki (cm)
Minimalna
powierzchnia podłogi
w klatce dla kotki
i miotu (m2)
Minimalna
powierzchnia podłogi
...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Animal Expert"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • Zniżki na konferencje i szkolenia
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy