Pierwsza pomoc przedweterynaryjna

Profilaktyka zdrowotna i diagnostyka Otwarty dostęp

Każdy z nas, będąc świadkiem nagłego zdarzenia, jest prawnie zobligowany do udzielenia pierwszej pomocy. Większość ludzi choć raz w życiu miała okazję, by uczestniczyć w kursach udzielania pierwszej pomocy człowiekowi. Czy jednak wiemy, jak udzielić pierwszej pomocy przedweterynaryjnej?

Dzięki kursom udzielania pierwszej pomocy uzyskujemy podstawową wiedzę, którą możemy się wesprzeć w obliczu wyzwania ratowania czyjegoś zdrowia i życia. Choć każdy z nas zapewne liczy, iż nie będzie musiał podejmować takich czynności – i oby tak było – to w istocie zasady udzielania pierwszej pomocy każdy z nas powinien przyswoić. Można przyjąć, iż właściciele zwierząt mogą częściej stawać w obliczu konieczności działania. Zwierzęta niezwykle często potrafią bowiem ściągać na siebie różnego rodzaju kłopoty, z których to my, ludzie, je ratujemy. Problemy, jakie mogą dotknąć zwierzęta, mają dosyć duży zakres i nie zawsze udzielanie pierwszej pomocy zwierzętom będzie wiązało się z wykonaniem RKO (czyli z resuscytacją krążeniowo-oddechową). W związku z tym artykuł będzie dotyczył nie tylko samego tematu pierwszej pomocy w sensie reanimacji, ale także innych sytuacji, kiedy właściciel zobligowany jest udzielić pomocy przedweterynaryjnej.

Czym jest pierwsza pomoc?

Na sam początek warto wyjaśnić, czym jest pierwsza pomoc. Definicja z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym mówi, iż pierwsza pomoc to czynności, które zostaną podjęte wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia życia. Jak widać, jest to pojęcie bardzo szerokie i trudno je sprecyzować; podobnie sytuacja wygląda w weterynarii. Zagadnieniu temu nie poświęca się w mediach na tyle dużo uwagi, by dla opiekunów zwierząt były to czynności przejrzyste. Tymczasem nagłe zdarzenia w przypadku zwierząt mają miejsce równie często co w przypadku ludzi – z tą różnicą, że kiedy sprawa dotyczy poszkodowanego człowieka, mamy do dyspozycji pogotowie ratunkowe, a kiedy poszkodowane jest zwierzę, to opiekun zdany jest tylko na siebie. Dlatego też temat dotyczący pierwszej pomocy przedweterynaryjnej powinien być jak najczęściej udostępniany dla właścicieli zwierząt, tak aby w stresującej sytuacji potrafili sobie poradzić i podjąć odpowiednie działania.
Zasady udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej niewiele różnią się od pierwszej pomocy przedmedycznej, choć wielkość pacjenta jest inna. Jednakże zacznijmy od początku.

Apteczka i telefon do weterynarza

Działania, które będzie musiał podjąć świadek zdarzenia, będą uzależnione od tego, co się wydarzyło. Najczęściej spotykane sytuacje to: urazy komunikacyjne, pogryzie...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy