Otyłość i nadwaga u zwierząt – ciężar odpowiedzialności

Dieta i suplementacja

Od wielu lat jednymi z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych, z którymi przyszło walczyć ludzkości, są nadwaga i otyłość. Mimo że schorzenia te są ogromną bolączką w populacji ludzkiej, to należy zdać sobie sprawę z faktu, że niemały problem stanowią również wśród zwierząt domowych. Bardzo często klienci gabinetów weterynaryjnych zgłaszają się na rutynowe wizyty szczepienne czy pielęgnacyjne, nie zdając sobie sprawy z powagi problemu, który doskwiera ich pupilowi.

Zazwyczaj informacja o tym, że pies czy kot cierpi z powodu otyłości, jest przez właścicieli bagatelizowana. Bardzo duża rzesza opiekunów zwierząt nie widzi korelacji pomiędzy nadwagą i otyłością a pogarszaniem innych elementów zdrowia swoich podopiecznych. Z tego powodu niezwykle istotnym punktem w edukacji właścicieli jest skupianie się na przekazaniu im informacji związanych z prawidłowym żywieniem pod kątem zbilansowania pokarmu, ale również w aspekcie prewencji otyłości.

Definicja otyłości kluczem do zrozumienia problemu

Według literatury medycznej otyłość definiowana jest jako zwiększenie masy ciała znacznie powyżej wartości prawidłowych, uwarunkowane nadmiernym rozwojem tkanki tłuszczowej. Podstawą otyłości jest zaburzenie równowagi pomiędzy podażą energii a jej wydatkowaniem. W idealnej sytuacji energia dostarczana do organizmu wraz z pożywieniem powinna być wydatkowana na potrzeby bieżących procesów metabolicznych. Niewielki jej odsetek może być również magazynowany między innymi w adipocytach, w postaci triglicerydów. Adipocyty to główny rodzaj komórek, z których zbudowana jest tkanka tłuszczowa. Podstawową rolą adipocytu jest synteza i magazynowanie energii pod postacią tłuszczów prostych. Każda otyłość jest następstwem dodatniego bilansu energetycznego. Wprawdzie energia jest niezbędnym elementem dla wzrostu, rozwoju oraz funkcjonowania wszystkich organizmów, ale jej nadmiar może być również szkodliwy.

Idealny bilans energetyczny występuje, gdy energia, którą zwierzę otrzymuje wraz z pożywieniem, jest równa energii zużywanej przez organizm. To właśnie zależność między ilością kalorii spożytych a ilością energii, która zostaje zużyta w organizmie, determinuje masę ciała, a co za tym idzie, również ogólny stan zdrowia. 

W idealnej sytuacji wkład i wydatek energetyczny są zrównoważone, co pozwala na utrzymanie prawidłowej masy ciała. Niestety, często można spotkać się z sytuacją występowania dodatniego bilansu energetycznego (wkład energii jest większy niż jej wydatek). W praktyce nie oznacza to nic innego jak spożywanie nadmiaru kalorii w stosunku do ilości, jakiej potrzebuje organizm. Bardzo istotne jest uświadomienie sobie, że poważny dodatni bilans energetyczny niesie za sobą daleko idące konsekwencje.

Przyczyny otyłości

Przyczyn otyłości można doszukiwać się zarówno w czynnikach zależnych od zwierzęcia i jego właścicieli, jak i w tych, na które ani opiekun, ani jego pupil wpływu nie mają. Wśród tych pierwszych wymienić należy głównie niewłaściwą dietę oraz zbyt małą ilość ruchu, a do przyczyn niezależnych można zaliczyć: rasę, wiek oraz płeć. Inne kwestie, które są z tym związane,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Animal Expert"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • Zniżki na konferencje i szkolenia
  • ...i wiele więcej!

Przypisy