Wydalanie poza kuwetą

Część 1. Przedstawienie problemu i analiza możliwych przyczyn

Terapia behawioralna

Umiejętność załatwiania potrzeb fizjologicznych w kuwecie bezsprzecznie stanowi jeden z kluczowych czynników stojących za spektakularną karierą kotów w roli domowych pupili. Szczególnie zabiegani mieszkańcy miast doceniają tę kompetencję, czyniącą w ich oczach koty łatwiejszymi „w obsłudze” od wymagających codziennych spacerów psów. Co jednak w sytuacji, gdy kot zaczyna załatwiać się poza kuwetą?

To właśnie problemy z korzystaniem (lub raczej niekorzystaniem) z kuwety są, wedle wszelkich statystyk, najczęstszym problemem behawioralnym, z którym borykają się koci opiekunowie i z którym zwracają się po pomoc do specjalistów – lekarzy weterynarii i behawiorystów. 
Stopień, w jakim brudzenie poza kuwetą (w formie zarówno znakowania, jak i wydalania) niszczy relację opiekuna z kotem, przyrównać można wyłącznie do agresji ukierunkowanej na domowników. Skalę problemu najłatwiej zrozumieć, patrząc na statystyki przyczyn oddawania kotów do schroniska, gdzie brudzenie w domu niezmiennie otwiera listę trudności natury behawioralnej. 
Na szczęście, wiedza, którą posiadamy obecnie na temat problemu pozostawiania moczu i/lub kału poza kuwetą, pozwala z dużą skutecznością pomagać opiekunom w jego rozwiązaniu. Dokładny wywiad, wnikliwa obserwacja i znajomość różnych możliwych przyczyn zachowania umożliwiają zaplanowanie efektywnej terapii, która wyeliminuje problem lub, w najgorszym wypadku, pozwoli na jego znaczne ograniczenie. 

Złożoność problemu brudzenia w domu

U źródła problemu brudzenia poza kuwetą leżeć mogą problemy zarówno zdrowotne, jak i behawioralne, które, co ważne, wcale nie wykluczają się nawzajem. Wręcz przeciwnie – często współwystępują oraz oddziałują na siebie w różnoraki sposób.
Co więcej, pod „hasłem” brudzenia w domu mieszczą się dwa zupełnie odmienne pod względem motywacyjnym kategorie kociego zachowania: wydalanie, mające na celu pozbycie się przez kota ubocznych produktów przemiany materii w formie kału i moczu, oraz znakowanie, będące formą komunikacji, gdzie pozostawienie moczu i/lub kału służy wyłącznie jako swoisty nośnik informacji, a nie jest celem samym w sobie.
Odmienne motywacje i wzorce zachowania w przypadku wydalania i znakowania sprawiają, że problemy te najlepiej analizować jest oddzielnie, nawet przy ich współwystępowaniu u jednego osobnika. W tym artykule zajmować się będę wyłącznie tematem nieprawidłowego wydalania, czyli oddawania kału i moczu w miejscach innych niż oczekuje od kota opiekun. 

Szukanie przyczyny – schemat POSTĘPOWANIA

Aby rozwiązać problem wydalania poza kuwetą, w pierws...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Animal Expert"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • Zniżki na konferencje i szkolenia
  • ...i wiele więcej!

Przypisy