Dołącz do czytelników
Brak wyników

Opieka i pielęgnacja , Otwarty dostęp

18 maja 2020

NR 17 (Maj 2020)

Ubezpieczenia dla zwierząt domowych
O czym warto wiedzieć?

0 902

Rynek ubezpieczeń dla zwierząt towarzyszących nie jest w Polsce tak rozwinięty, jak w krajach zachodniej Europy, ale od kilku lat firmy ubezpieczeniowe działające na rodzimym rynku uzupełniają ofertę o ochronę ubezpieczeniową dla właścicieli psów, kotów i innych zwierząt domowych. O ile jednak dość łatwo znaleźć ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków lub szkód wyrządzanych przez psa, o tyle polisa zdrowotna dla pupila to już rzadkość.

Alternatywą dla produktów ubezpieczeniowych jest abonament weterynaryjny. Jak to działa? Co warto wiedzieć o ograniczeniach stosowanych w ubezpieczeniach dla zwierząt i gdzie szukać informacji? 
Najczęściej ubezpieczenia dla zwierząt funkcjonują jako dodatkowa ochrona w ramach polisy komunikacyjnej, majątkowej lub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Firmy ubezpieczeniowe stosują dość zróżnicowane zasady związane z ochroną ubezpieczeniową i wyłączeniami z ubezpieczenia. Funkcjonują także limity ilościowe i wartościowe w przyznawaniu prawa do odszkodowania. Dlatego przed wykupieniem lub rozszerzeniem ubezpieczenia o ochronę dla zwierzęcia zawsze należy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), które firmy ubezpieczeniowe publikują na swoich stronach. Wszelkich informacji dotyczących zasad ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania powinien udzielić agent, który reprezentuje ubezpieczyciela.
Na co jeszcze należy zwrócić uwagę? Firmy ubezpieczeniowe stosują własne definicje dotyczące przedmiotu ubezpieczenia oraz zdarzeń ubezpieczeniowych (dostępne w OWU). Co więcej, te definicje mogą być różne w zależności od rodzaju polisy. Zwierzę domowe najczęściej definiowane jest jako pies lub kot, który ukończył czwarty miesiąc życia i jest własnością ubezpieczonego (w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych często ochronie podlega również zwierzę należące do pasażera). Ale w przypadku ubezpieczeń majątkowych do grona zwierząt domowych zaliczane są także inne, np. ptaki, małe ssaki, gryzonie i ryby akwariowe. Najczęściej ubezpieczeniu nie podlegają psy ras uznawanych za agresywne według rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r. oraz psy z hodowli. Dla hodowców towarzystwa ubezpieczeniowe mają specjalną ofertę, uwzględniającą ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

POLECAMY

Podróż z psem – co można ubezpieczyć?

W ramach ubezpieczenia turystycznego lub komunikacyjnego ochrona zwierząt towarzyszących jest dostępna jako element assistance i dotyczy następstw nieszczęśliwych wypadków. Ale w zależności od oferty firmy ubezpieczeniowej opiekun kota, psa lub innego zwierzęcia może liczyć na odmienny zestaw usług, np. pokrycie kosztów transportu do weterynarza i leczenia zwierzęcia, które jest konieczne w wyniku wypadku komunikacyjnego, lub opłacenie kremacji i pochówku zwierzęcia, które zginęło wskutek nieszczęśliwego wypadku. Ważne jest jednak, aby zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa wskazane przy przewozie psa lub kota samochodem. Zwierzę powinno znajdować się w specjalnym transporterze i zostać przypięte pasami. W ramach ubezpieczeń komunikacyjnych oraz na czas podróży firmy oferują także dostęp do infolinii weterynaryjnej, gdzie opiekun psa lub kota otrzyma informacje o pensjonatach i hotelach dla zwierząt oraz punktach i klinikach weterynaryjnych, także poza Polską, gdyby potrzebna była opieka nad zwierzęciem lub konsultacja lekarska.
Wróćmy do ograniczeń stosowanych przez firmy ubezpieczeniowe. Przykładowy limit wysokości odszkodowania, określony w jednej z ofert dostępnej na polskim rynku, to 400 zł na przewóz zwierzęcia z miejsca zdarzenia do opiekuna lub weterynarza oraz 1000 zł na leczenie zwierzęcia. Często ubezpieczyciele określają również liczbę zdarzeń objętych ochroną, np. dwa w okresie ubezpieczenia do 1000 zł każde. Świadczenie ubezpieczyciela może również polegać na opiece nad zwierzęciem w określonym czasie, np. do trzech dni po hospitalizacji jedynego opiekuna. Firmy ubezpieczeniowe stawiają także inne warunki przejęcia odpowiedzialności. W ogólnych warunkach ubezpieczenia kolejnej analizowanej firmy czytamy, że opieka nad zwierzęciem przysługuje wtedy, gdy osoba ubezpieczona trafi do szpitala na dłużej niż 24 godziny po wypadku drogowym oraz kiedy nie ma innego pełnoletniego opiekuna zwierzęcia mieszkającego z osobą ubezpieczoną. Wtedy ubezpieczyciel finansuje opiekę domową nad pupilem przez siedem dni: w zakres obowiązków wchodzi karmienie (zakup karmy finansuje właściciel), wyprowadzanie na spacer oraz czynności higieniczne. Jednak to nie jedyna możliwa opcja – zwierzę może być przetransportowane do wyznaczonej osoby lub hotelu dla zwierząt, który wypełni te obowiązki. Należy mieć świadomość takiej ewentualności już na etapie zawierania umowy z ubezpieczycielem, szczególnie jeśli wiadomo, że zwierzę może źle znosić pobyt w hotelu, szczególnie w obliczu rozłąki z opiekunem.

Nieszczęśliwy wypadek w domu – zwrot kosztów leczenia

Ubezpieczenia majątkowe coraz częściej przewidują opcję dodatkową, polegającą na tzw. doubezpieczeniu zwierząt towarzyszących, które traktowane są jako ruchomości domowe. Ubezpieczenie domu lub mieszkania może dodatkowo chronić koty i psy na wypadek pogryzienia, próby otrucia itp. Ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia zwierzęcia do określonej kwoty, np. do 5 tys. zł, które powstały wskutek nieszczęśliwego wypadku. Przy czym wypadek nie musi wydarzyć się w domu – odszkodowanie jest zazwyczaj wypłacane także w przypadku wypadku drogowego, podczas spaceru itp., ale tylko jeśli ma on miejsce w Polsce. 
Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować także sytuacje, w których jedyny opiekun zwierzęcia jest hospitalizowany – wtedy zakład ubezpieczeń organizuje opiekę dochodzącą do zwierzęcia. Poza tym właściciel może korzystać z infolinii weterynaryjnej. W jednej z polis dostępnych na polskim rynku zawarty jest zapis informujący, że jeśli osoba ubezpieczona jest hospitalizowana dłużej niż 24 godziny i nie ma innej osoby do opieki nad zwierzętami, ubezpieczyciel organizuje transport zwierząt (maksymalnie trzy razy w okresie ubezpieczenia) do osoby wyznaczonej do opieki lub zorganizuje i opłaca opiekę nad zwierzętami w miejscu zamieszkania osoby ubezpieczonej (do pięciu dni). Warunek – zwierzę musi mieć wymagane szczepienia.
Uwaga! W przypadku ubezpieczeń majątkowych również występują wyłączenia dotyczące zwierząt towarzyszących. Ochroną ubezpieczeniową mogą nie być objęte zwierzęta hodowlane, ucieczka zwierzęcia z domu, szkody w ruchomościach wyrządzone przez psa lub kota czy opłacenie kosztów leczenia chorego zwierzaka, jeśli nie mają związku z nieszczęśliwym wypadkiem. Warto również sprawdzić, jak sformułowana jest odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie kosztów zdrowotn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Animal Expert"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • Zniżki na konferencje i szkolenia
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy