Dołącz do czytelników
Brak wyników

Inspiracje

24 września 2018

NR 7 (Wrzesień 2018)

Srebrny czas dla ludzi i zwierząt

351

Nieustające poszukiwanie rozwiązań, które przysłużą się zwierzętom na każdym etapie ich pobytu w schronisku, przygotowywanie zwierząt do adopcji i edukacja – to trzy rodzaje działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bydgoszczy, które decydują o jego sukcesie.

Od wielu lat sytuacja bezdomnych psów i kotów w polskich schroniskach stopniowo ulega poprawie.  Jest to powolny proces, na który wpływ ma bardzo wiele czynników – od zwiększenia świadomości społecznej po zmiany na gruncie prawa i jego przestrzegania. W żadnym razie nie oznacza to jednak, że sytuacja bezdomnych zwierząt w Polsce jest zadowalająca. Startowaliśmy z tym zagadnieniem jako społeczeństwo z tak niskiego pułapu, że do poziomu akceptowalnego mamy jeszcze Himalaje pracy do wykonania.
Obok pracy organicznej, zabezpieczającej podstawowe potrzeby i byt bezdomnych zwierząt, potrzebne są równolegle kreatywne i ożywcze przedsięwzięcia wychodzące poza schemat i przełamujące stereotypy. To ogromnie trudne, bo pod naporem masy problemów i emocjonalnych obciążeń niełatwo znaleźć w sobie entuzjazm dla nieszablonowych działań. 
Z tym większą satysfakcją piszę kilka słów o bydgoskim przedsięwzięciu „Srebrny czas dla ludzi i zwierząt”.

Działania warte naśladowania

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bydgoszczy odwiedziłam pierwszy raz w 2010 r. – i od tamtej pory wracam do niego regularnie. Jest wyjątkowym miejscem na mapie polskich schronisk. Jednym z tych, które wyznaczają standardy pracy ze zwierzętami bezdomnymi. Jako behawiorysta i osoba od lat zaangażowana w działalność na rzecz zwierząt widzę trzy główne wyznaczniki takiego stanu rzeczy.

  1. Nieustające poszukiwanie rozwiązań, które przysłużą się zwierzętom na każdym etapie ich pobytu w schronisku
    Dążenie do dobrostanu (zaspokojenia potrzeb psychicznych i fizycznych) zwierząt w dużej mierze zapobiega problemom behawioralnym, a także sprzyja rehabilitacji zwierząt, które z powodu problemów z zachowaniem trafiły do schroniska. Świadome, oparte na naukowej wiedzy minimalizowanie stresu, którego zwierzęta doświadczają, jest bardzo ważne. Także ze względu na ograniczanie agresji i dbałość o ich zdrowie fizyczne.
  2. Przygotowywanie zwierząt do adopcji przy wykorzystaniu współczesnej wiedzy na temat zachowania się zwierząt i nowoczesnych narzędzi szkoleniowych
    W schronisku zwierzęta są obserwowane pod kątem zachowań, które mogą utrudniać adopcję lub po adopcji mogą być źródłem problemów. Trzeba pamiętać, że wiele z nich traci dotychczasowy dom ze względu na nieakceptowane przez opiekunów zachowanie. Przygotowywanie zwierząt do adopcji rozpoczyna się już w momencie ich przyjmowania do schroniska, ponieważ wywiad z poprzednimi opiekunami pozwala uzyskać wiele cennych informacji. W bydgoskim schronisku od lat działa program pozytywnego szkolenia psów schroniskowych „Lira”. Psy pod okiem zoopsychologa, przy wsparciu wolontariuszy, uczą się podstawowych umiejętności, komend i współpracy z człowiekiem. 
  3. Edukowanie i wspieranie osób, które opiekują się lub chciałyby opiekować się zwierzętami. Świadomość, że schronisko, by działać skutecznie, musi być otwarte na współpracę z lokalną społecznością
    Współpraca z opiekunami zwierząt – zarówno osobami, które chcą oddać zwierzę do schroniska, jak i rodzinami gotowymi przyjąć zwierzę pod swój dach – może być dla działania schroniska kluczowa. Zwierzęta często są oddawane do schronisk pochopnie, pod wpływem emocji. Przyczyną bywa brak wiedzy na temat tego, jak rozwiązać problem z (nieakceptowanym...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy