Diagnostyka różnicowa lęku separacyjnego

Terapia behawioralna

Problem zaburzeń separacyjnych, a w szczególności lęku separacyjnego,jest szeroko opisany w literaturze dotyczącej problemów zachowania u ludzi. Ale nie od dziś wiadomo, że dotyczy również zwierząt. Czy jednak potrafimy odróżnić lęk separacyjny od innych problemów separacyjnych?

Według klasyfikacji ICD-101, problem zaburzeń separacyjnych znajduje się w kategorii F93 „Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie” i opisany kodem F93.0: „Lęk przed separacją w dzieciństwie: Powinien być rozpoznawany tylko wtedy, gdy strach przed separacją jest głównym źródłem lęku i gdy lęk pojawił się w okresie wczesnego dzieciństwa. Od normalnego lęku przed separacją różni się znacznie większym natężeniem (trwającym dłużej niż typowo dla danego wieku) oraz poważnymi trudnościami funkcjonowania społecznego”.

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w swojej metodyce DSM-V2 z kolei opisuje je kodem 309.21, podając następujące kryteria diagnostyczne:

  • Rozwojowo niewłaściwy i nadmierny lęk lub niepokój dotyczący oddzielenia od osób, do których dana osoba jest przywiązana.
  • Lęk, niepokój lub unikanie opisanych sytuacji jest stałe i trwa, w przypadku dzieci, co najmniej 4 tygodnie i zwykle 6 miesięcy lub dłużej w przypadku osób dorosłych.
  • Zakłócenie powoduje znaczące klinicznie cierpienie lub upośledzenie funkcjonowania społecznego, szkolnego, zawodowego lub w innym ważnym obszarze.
  • Zakłócenia nie można lepiej wyjaśnić występowaniem innego zaburzenia psychicznego, takiego jak: odmowa opuszczania domu jako przejaw nadmiernego oporu (będącego objawem zaburzeń należących do spektrum autyzmu), występowanie urojeń lub omamów dotyczących r...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Animal Expert"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • Zniżki na konferencje i szkolenia
  • ...i wiele więcej!

Przypisy