Dołącz do czytelników
Brak wyników

Terapia behawioralna

19 listopada 2021

NR 26 (Listopad 2021)

Diagnostyka różnicowa lęku separacyjnego

0 1048

Problem zaburzeń separacyjnych, a w szczególności lęku separacyjnego,jest szeroko opisany w literaturze dotyczącej problemów zachowania u ludzi. Ale nie od dziś wiadomo, że dotyczy również zwierząt. Czy jednak potrafimy odróżnić lęk separacyjny od innych problemów separacyjnych?

Według klasyfikacji ICD-101, problem zaburzeń separacyjnych znajduje się w kategorii F93 „Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie” i opisany kodem F93.0: „Lęk przed separacją w dzieciństwie: Powinien być rozpoznawany tylko wtedy, gdy strach przed separacją jest głównym źródłem lęku i gdy lęk pojawił się w okresie wczesnego dzieciństwa. Od normalnego lęku przed separacją różni się znacznie większym natężeniem (trwającym dłużej niż typowo dla danego wieku) oraz poważnymi trudnościami funkcjonowania społecznego”.

POLECAMY

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w swojej metodyce DSM-V2 z kolei opisuje je kodem 309.21, podając następujące kryteria diagnostyczne:

  • Rozwojowo niewłaściwy i nadmierny lęk lub niepokój dotyczący oddzielenia od osób, do których dana osoba jest przywiązana.
  • Lęk, niepokój lub unikanie opisanych sytuacji jest stałe i trwa, w przypadku dzieci, co najmniej 4 tygodnie i zwykle 6 miesięcy lub dłużej w przypadku osób dorosłych.
  • Zakłócenie powoduje znaczące klinicznie cierpienie lub upośledzenie funkcjonowania społecznego, szkolnego, zawodowego lub w innym ważnym obszarze.
  • Zakłócenia nie można lepiej wyjaśnić występowaniem innego zaburzenia psychicznego, takiego jak: odmowa opuszczania domu jako przejaw nadmiernego oporu (będącego objawem zaburzeń należących do spektrum autyzmu), występowanie urojeń lub omamów dotyczących rozdzielenia (jako objaw zaburzeń psychotycznych), odmowa wychodzenia na zewnątrz bez zaufanego towarzysza (jako objaw agorafobii), obawa o zdrowie ważnych osób lub lęk przed krzywdą doświa...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Animal Expert"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • Zniżki na konferencje i szkolenia
  • ...i wiele więcej!

Przypisy