Rodzaje motywacji w pracy szkoleniowej i behawioralnej

Terapia behawioralna

Budowa motywacji często uznawana jest za wstęp do rozpoczęcia jakiejkolwiek aktywności z psem. Często cały ten proces kojarzony jest z usilnymi próbami zmobilizowania psa i wyegzekwowania od niego określonego ruchu, adekwatnego do danego kontekstu czy sytuacji, będącego nieraz odpowiedzią na wydaną komendę. Wciąż jednak kuleje przekonanie, zwłaszcza wśród opiekunów psów zgłaszających się na szkolenie, że pies nie będzie w stanie zrobić nic, jeśli z pola jego widzenia zniknie „nagródka”– współczesny symbol szkolenia czworonogów – rozumiana jako kawałek apetycznego jedzonka, piłka albo TEN szarpak. Czy faktycznie tak jest?

Motywacja to stan gotowości do wykonania określonego działania, które organizm postrzega jako najlepszą drogę do zaspokojenia swojej potrzeby, podyktowaną przez jego fizjologię i liczne stany psychiczne. Samo słowo „motywacja” pochodzi od greckiego „emovere” oznaczający ruch. W przypadku szkolonych psów to najwyższa skłonność do wykonania danego wzorca motorycznego, adekwatnego – w mniemaniu zwierzęcia (tu ogromną rolę odgrywają psie emocje i doświadczenia) – do danego czasu, przestrzeni, bodźcowania. Jest to rozpoczęcie, skierowanie i wykonywanie aktywności w określonym celu – w przypadku psa jest to cel biologiczny. Składa się ona z kierunku, wysiłku i wytrwałości – te składowe pozwalają ocenić stopień zmotywowania psa do działania. Odbywa się ona w sekwencji: odczucie deficytu – potrzeba – chęć zaspokojenia potrzeby – cel – działanie mające na celu osiągnięcie celu – zaspokojenie potrzeby.

A jeśli w grę wchodzą emocje, nie możemy gotowości do działania uzależnić jedynie od tego, czy w środowisku psa występuje „smaczek” zwany nagródką, czy też nie. Czysto behawioralne podejście wydaje się być już nieco ubogie – warto byłoby zasięgnąć nieco wiedzy z dziedziny, jaką jest kognitywistyka – interdyscyplinarna dziedzina nauki badająca procesy umysłowo-poznawcze, takie jak podejmowanie decyzji, pamięć czy uwaga. Koniecznie trzeba zaznaczyć, że psychiki i procesów motywacyjnych psa nie możemy sprowadzać już tylko do tzw. kwadratu wzmocnień; byłoby to podejście dalece niepełne i ubogie.

Reaktywny pies po nieodpowiednim szkoleniu

Coraz częściej na konsultacje i szkolenia o profilu behawioralnym, mającym na celu modyfikację nie tyle zachowań, co postrzegania i reagowania psa na bodźce środowiskowe, a nie st...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Animal Expert"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • Zniżki na konferencje i szkolenia
  • ...i wiele więcej!

Przypisy