Komunikacja - pomiędzy psem a człowiekiem

Profilaktyka zdrowotna i diagnostyka

Spośród wszystkich gatunków zwierząt pies jako pierwszy został udomowiony przez człowieka. Gatunek ten zajmuje wyjątkowe miejsce pośród wszystkich zwierząt żyjących razem z ludźmi. Pies jest nie tylko niezastąpionym pomocnikiem człowieka, ale przede wszystkim partnerem i jego najlepszym przyjacielem. Niebywałe umiejętności odczytywania ludzkich gestów, emocji i nastrojów sprawiły, że więź pomiędzy psem i człowiekiem jest wyjątkowo silna. Nie ma wątpliwości, że psy potrafią odczytywać sygnały wysyłane przez ludzi, jednak czy potrafią również świadomie z nami się komunikować?

Pojęcie „komunikowanie” wywodzi się od łacińskich czasowników communico, communicare (uczynić wspólnym, połączyć; przekazać wiadomości) i rzeczownika communio (społeczność). Naukowcy od dawna próbują ująć pojęcie komunikacji w jedną spójną definicję. Jest to jednak termin tak szeroki, że trudno go jednoznacznie zdefiniować. W ogólnym ujęciu można przyjąć, że komunikacja to podejmowanie w określonym kontekście wymiany werbalnych i pozawerbalnych sygnałów w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania lub pogłębiania więzi w grupie.
Aby proces komunikacji mógł nastąpić, muszą być obecne cztery kluczowe ogniwa: nadawca, odbiorca, kanał sensoryczny oraz zbiór sygnałów i kontekstów, które tworzą kod. Komunikacja jest procesem społecznym, co oznacza, że aby mogła zaistnieć, musimy mieć co najmniej dwa osobniki, jednak nie muszą być to osobniki tego samego gatunku. Psy – oprócz komunikacji wewnątrzgatunkowej – wykształciły też umiejętność porozumiewania się z innymi gatunkami, w tym z ludźmi.

Język

Dla ludzi to język stanowi najbardziej naturalne narzędzie komunikacji. Ogólna definicja języka mówi, że jest to system znaków wraz ze zbiorem reguł określających ich użycie i łączenie, który służy do porozumiewania się. Narzuca się pytanie, czy w takim ujęciu psy wykształciły swój własny język? Czy możemy mówić o komunikacji międzygatunkowej pomiędzy psami i ludźmi? A jeśli tak, to co psy chcą nam przekazać?
Liczne badania dowodzą, że zwierzęta takie jak szympansy, goryle, delfiny, psy, ptaki czy nawet owady są w stanie stworzyć mniej lub bardziej złożone formy własnego języka. W 1973 roku austriacki etolog, Karl von Frish, otrzymał Nagrodę Nobla za szczegółowy opis sposobu komunikowania się pszczół. Odkrył, że niektóre osobniki wyspecjalizowały się w informowaniu innych o dokładnej lokalizacji pożywienia poprzez swój charakterystyczny „taniec”. W każdym ulu istnieje też grupa pszczół, której głównym zadaniem jest szukanie odpowiedniego miejsca na założenie nowego domu. Gdy w kolonii pojawią się dwie królowe, jedna z nich opuszcza stary ul i wraz z grupą pszczół przenosi się do nowej...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Animal Expert"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • Zniżki na konferencje i szkolenia
  • ...i wiele więcej!

Przypisy