Autor: Paweł Kalinowski

lek. wet. LABOKLIN Polska Sp. z o.o. Lekarz weterynarii, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 2007 roku związany z laboratorium Laboklin Polska Sp. z o.o. gdzie zdobywał praktyczną i merytoryczną wiedzę z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. W jego obszarach zainteresowania znajdują się badania molekularne, w tym testy w kierunku chorób dziedzicznych oraz cech użytkowych zwierząt. Od 2012 roku pełni funkcję Zastępcy Prezesa Laboklin Polska Sp. z o.o. Jest autorem oraz współautorem wielu artykułów z dziedziny weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej. Prowadził wykłady dla studentów medycyny weterynaryjnej oraz dla hodowców.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Badania genetyczne zwierząt - cel oraz zasady wykonywania badań DNA

Badania genetyczne, czyli oparte na technikach biologii molekularnej, zyskują na popularności zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Niezależnie od gatunku, dla którego są dedykowane, mają jedną podstawową zaletę – wystarczy wykonać je raz w życiu, bo ich wynik się nie zmieni. W badaniach tych sprawdzany jest genom, czyli to, co zapisane jest w DNA każdej komórki ciała. Materiał genetyczny, czyli właśnie DNA, jest niezmienny i taki sam przez całe życie.

Czytaj więcej