Autor: Marek Świtoński

Członek koresp. PAN, jest od ponad 25 lat kierownikiem Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Aktualnie prowadzi badania dotyczące podłoża chorób i wad dziedzicznych zwierząt domowych. Jest współautorem lub autorem ponad 200 oryginalnych prac twórczych, 40 przeglądowych artykułów naukowych oraz kilkunastu podręczników akademickich i książek naukowych.
Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Geny otyłości u psów

Czy na otyłość u psów mają wpływ predyspozycje dziedziczne? Czy choroba ta ma związek z genami? Czy znane są geny otyłości lub szczupłości? Odpowiedzi na powyższe pytania przyniosły szeroko zakrojone badania podłoża otyłości ludzi oraz zwierząt modelowych (np. myszy), a ostatnio pojawiły się pierwsze wyniki badań dotyczące psów.

Czytaj więcej