Dołącz do nas

Animal Expert

Kontakt

Wydawnictwo

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań

 

Redakcja:

Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań
www.animal-expert.pl
redakcja@animal-expert.pl

 

Redaktor Naczelny
Małgorzata Mrówczyńska

 

Sekretarz redakcji
Ewa Profaska

 

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:

email: bok@forum-media.pl

 

REKLAMA:

Joanna Skitek,

tel.: + 48 607 221 288,

joanna.skitek@forum-media.pl

 

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
KRS: Nr 0000037307
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
NIP: 781-15-51-223 REGON: 631046924

Konto:
Bank PeKaO S.A. 51 1240 6609 1111 0000 4932 7322

Dyrektor: Magdalena Balanicka
Rok założenia: 1997
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000 PLN