Dołącz do nas

Animal Expert

Autor Świtoński Marek

Geny otyłości u psów

Otyłość oraz nadwaga psów, podobnie jak u ludzi, stanowią poważny i narastający problem zdrowotny. Obecnie aż 54% psów żyjących w USA zmaga się z tym problemem1. Z kolei dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że w porównaniu z rokiem 1980 podwoiła się na świecie liczba ludzi z otyłością lub nadwagą. Obecnie ok. 11% mężczyzn i ok. 15% kobiet to osoby otyłe, a ok. 39% ma nadwagę. Nasilenie występowania otyłości jest wysokie w niektórych krajach wysoko rozwiniętych, czego szczególnym przykładem jest USA, gdzie ok. 35% osób dorosłych jest otyłych. W Polsce ponad 20% kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 20 lat jest otyłych, natomiast nadwaga dotyczy ok. 40% mężczyzn i ok. 30% kobiet2.

Ponieważ człowiek i pies dzielą wspólne środowisko domowe, dość oczywiste jest analizowanie wspólnych, niedziedzicznych czynników ryzyka otyłości. Z kolei w poszukiwaniu dziedzicznych predyspozycji psów do o...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 94% treści